Kostnader för faktura?

2015-10-28 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag har fått ett offert från byggföretag och sagt att jag vill anlita de ( inte att jag accepterar offerten).Efter en vecka sade jag att jag vill inte anlita de. Det skulle återkomma med några uppgifter med gjorde inte det.Nu säger de att jag ska få en faktura för deras kostnader .Har de rätt till detAnna
SVAR

Hej och tack för dina fråga.

Jag har delat upp din fråga med hänseende på två separata frågor. Den ena rör eventuella kostnader för utförande av offertgivning och den andra rör eventuella kostnader för brytande av avtal.

Vad gäller den första frågan, att debitera en avgift för att ha utfört en offert som inte ledd till ett anlitande av firman, gäller att avtalet är styrande. Om det således fanns ett villkor, om att ett utfärdande av en offert har en kostnad om offertgivandet inte leder till anlitande av firman, när du beställde offerten, har offertgivande firman avtalsstöd för att debitera en avgift. Om ett sådant villkor dock saknades, saknar bolaget stöd för att ta ut en avgift när du valde att inte anlita firman i enlighet med offerten. Detta gäller om du faktiskt inte beställt arbetet i enlighet med offerten.

Vad gäller den andra frågan, om att först ha anlitat firman för att utföra ett arbete enligt en offert för att sedan avbeställa, gäller i stort samma som ovan. Det vill säga att det i avtalet kan finnas ett villkor som ger företaget rätt att debitera en avgift för att avtalet inte följdes, för skäliga kostnader.
Ditt svar om att du ville anlita firman, utan att närmare specificera att du inte ville göra det enligt den angivna offerten, bör ha gett firman intrycket om att du faktiskt önskade att arbetet skulle utföras i enlighet med offerten. Att i ett senare meddela att firman inte skulle anlitas, kan därmed ses som att du gjort en avbeställning. Även utan stöd i ett avtal har företaget rätt till skälig ersättning för den del av arbetet som redan utförts och för vissa kostnader kopplade till det tänkta arbetet, i enlighet med 42§ konsumenttjänstelagen.

Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag!

Mvh

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll