Kostnader för att klandra testamente

FRÅGA
Hej, vi är 3 syskon och ska dela upp de pengar vår bortgångna mor har på sitt sparkonto. I mors testamente ger hon syskon 1 och 2 arvet och utesluter syskon 3, Ett av de två vittne som skriver under testamentet nämns i testamentet och får ta hand om en av de tre katterna mor efterlämnar detta är det ända detta vittne får. I boupptäckningen under övriga upplysningar antecknas det att syskon 1 och 2 är arvingar enl testamente, denna bouptäckning är godkänd och stämplad och inte överklagad av syskon nr 3. Nu när fördelningsblanketten ska skrivas under av syskon nr 3 vägrar hon detta då hon inte får lika mycket, hon får den laglotten som hon har rätt till som är 1/6 del i detta fallet av de pengar mor efterlämnade på sina konton. I testamentet framgår ochså anledning till varför syskon nr 3 inte ska ta del av arvet. Nu vill syskon nr 3 dra detta vidare till en bouptäckningsman och vidare till rätten, i detta fall som tur är handlar det inte om enorma summor utan ca 100 000:- som ska fördelas. Min fråga är hur betalas denna överklagan, överklagan kommer inte godkännas från syskon nr 1 och 2 utan detta görs enskilt av syskon nr 3 i egen regi. Kan man överhuvud taget överklaga något som redan är godkänt av skattemyndigheten och bouptäckningen klar och ej överklagad inom 3 veckor? Vem betalar om syskon nr 3 får fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättegångskostnader finner man i Rättegångsbalken (RB).

Kostnader för civilrättsliga processer brukar betalas av den part som förlorar (18 kap 1 § RB). Var part kan yrka ersättning för sina rättegångskostnader vilket sedan avgörs av domaren. Om den parten som vinner agerat på så vis att processen blivit dyrare kan de bli tvungna att så för de tillkomna kostnaderna. Det kan även hända om domaren inte dömer klart till någons fördel att domaren låter var part så för sina kostnaderna.

I ditt fall är det alltså troligt att syskon nr 3 får betala alla rättegångskostnader om denne förlorar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (786)
2020-02-22 Är ett löfte om en gåva bindande?
2020-02-14 Fördelning av arv
2020-02-13 Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?
2020-02-12 Hur påverkar adoption av frus barn arvet?

Alla besvarade frågor (77252)