Kostnaden för klander av arvskifte

Vad kostar det att klandra ett arvskifte?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att om någon är missnöjd med arvskiftet så kan man klandra det inom fyra veckor från det att man delgetts skifteshandlingen (23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken samt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Detta gör man genom att väcka talan i allmän domstol, där tingsrätten kan ompröva arvskiftet. Du kan läsa mer om arvskifte på Sveriges domstolars hemsida.

Vad gäller din fundering kring själva kostnaderna kan jag dessvärre inte ge ett entydigt svar. Det beror bland annat på kostnaden för biträde och om processen blir utdragen, vilket kan medföra höga rättegångskostnader. En rekommendation hade varit att väga intresset av att få ut en eventuellt större andel av arvet mot kostnaden som en utdragen process i domstol kan komma att medföra.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000