Kostnaden för klander av arvskifte

2021-01-25 i Arvsskifte
FRÅGA
Vad kostar det att klandra ett arvskifte?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att om någon är missnöjd med arvskiftet så kan man klandra det inom fyra veckor från det att man delgetts skifteshandlingen (23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken samt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Detta gör man genom att väcka talan i allmän domstol, där tingsrätten kan ompröva arvskiftet. Du kan läsa mer om arvskifte på Sveriges domstolars hemsida.

Vad gäller din fundering kring själva kostnaderna kan jag dessvärre inte ge ett entydigt svar. Det beror bland annat på kostnaden för biträde och om processen blir utdragen, vilket kan medföra höga rättegångskostnader. En rekommendation hade varit att väga intresset av att få ut en eventuellt större andel av arvet mot kostnaden som en utdragen process i domstol kan komma att medföra.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (671)
2021-10-24 Ta över lån när man ärver fastighet, och ska någon skatt betalas när man ärver?
2021-10-19 Allmänt om arvsskifte
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?

Alla besvarade frågor (96532)