Kostförmåner

2017-01-24 i Avdrag
FRÅGA
Hej, Jobb på förskola, matavdrag ska göras, vems ansvar att kontrollera att det blir gjort? Arbetsgivarens eller den anställdes? Om det inte gjorts, hur lång tid tillbaka kan det göras? Avdrag i efterhand-allt på en gång eller uppdelat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du vems ansvar det är att deklarera en kostförmån på arbetsplatsen. Enligt de svenska skattereglerna ses en kostförmån som en löneförmån, och skall som utgångspunkt värderas till marknadsvärdet och sedan tas upp som en inkomst av tjänst. Man får alltså inte göra avdrag för lunch du ätit gratis på jobbet, men om du får betala för lunchen så behöver du givetvis inte ta upp den som en löneförmån- bestämmelserna gäller endast i de fall då du får äta gratis eller rabatterat på din arbetsplats. Detta följer av 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen. Om den däremot tillhandahålls gratis, skall den som ovan nämnts tas upp som inkomst av tjänst. Av förenklingsskäl finns emellertid en schablonregel för kostförmåner som stadgas i 61 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Enligt Skatteverkets hemsida är beloppet som ska tas upp av den som erhållit fri lunch under 2016 88 kronor per dag. Det är alltså den som nyttjat förmånen, som också skall ta upp denna i deklarationen för föregående år. Man kan även notera att en arbetsgivare som tillhandahållit gratis lunch till de anställda får göra avdrag för detta som en kostnad i näringsverksamheten enligt 16 kap. 1 § Inkomstskattelagen, men att arbetsgivaravgifter å andra sidan skall betalas in. Detta är arbetsgivarens skyldighet att göra.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (102)
2020-12-28 Vad gäller vid avdrag för dubbel bosättning till följd av tjänst?
2020-10-14 Skatteavdrag för advokatkostnader
2020-06-26 Arbetsledningsrätten samt avdrag för arbetskläder
2020-05-29 Ränteavdrag

Alla besvarade frågor (88220)