Kort om förtal

FRÅGA
Var går gränsen för straffbart förtal?En kille 14år gammal har ofredat och försökt våldta ett antal flickor mellan 10-14år.Flickorna finns alla i 14åringens närhet.14åringen är polisanmäld och det är ett flertal orosanmälningar gjorda till socialen.Ett antal föräldrar vill berätta för familjer med småflickor i 14åringen närhet att de bör akta sig och hålla ett öga.Faller detta under förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. Det vi inom juridiken kallar för rekvisit kan enklast beskrivas som förutsättningar som måste föreligga för att en person ska kunna hållas ansvarig för brott. Huvudregeln för alla brott är att de ska begås uppsåtligen (1 kap. 2 § Brb).

Rekvisiten för förtal är att någon utpekar annan såsom Bland annat brottslig (5 kap. 1 § Brb). Det ska alltså ha lämnats en uppgift till någon annan en den uppgiften avser och detta kan bidra till att personen som uppgiften rör blir utsatt för andras missaktning. Intressant nog krävs det inte att andra faktiskt har uttryckt missaktning, utan enbart faktumet att det kan göra det medför straffansvar.

Det finns däremot ett undantag till denna lag som medför ansvarsfrihet för den som begår förtal. Det är om uppgiften anses som berättigad med hänsyn till omständigheterna och att det finns grunder för ens påstående (5 kap. 1 § andra stycket Brb).

Slutsats

Min bedömning är att det sällan är lämpligt att sprida uppgifter om annan som kan medföra skada för personen i fråga. Däremot kan det anses försvarligt om det mellan föräldrar upplyses om risker i deras barns omgivning. Det viktiga i sammanhanget är även att uppgifterna kan styrkas med någon form av bevisning. Kravet på bevisningen varierar utifrån uppgiftens allvarlighet och kretsen den lämnas till.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH,

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?