Korrekt värdering av fastighet

FRÅGA
Min mamma som snart är nittio år vill sälja sitt hus till mig. Vad gäller med tanke på att jag har två syskon (som inte är intresserade av att köpa huset men inte vill att jag ska få det för billigt). Är det taxeringsvärdet eller marknadsvärdet som gäller? Vem ska göra en värdering av huset så det blir juridiskt bindande?Med vänliga hälsningar
SVAR

Tack för din fråga.

Vid försäljning är utgångspunkten att man tar sikte på marknadsvärdet av fastigheten då det är detta värde som talar om vad som rimligen kan inbringas utan att man ges en otillbörlig förmån sett till övriga framtida arvtagare likt dina syskon (som antas också vara bröstarvingar till din mor).

Detta fastställes av en värderingsman, det vill säga en fastighetsmäklare. Värderingsmannen kan man tycka bör vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen för att åtminstone något säkerställa dennes kompetens och att man därmed minimerar risken för att det senare blir en tvistefråga huruvida mäklaren kunnat utföra en rimlig värdering eller inte. Det huvudsakliga är att ni samtliga parter godkänner värderingen som sådan, vilket också kan föranleda att man ser till att godkännandet noteras skriftligen, sett då framförallt till bevishänseende vid eventuell tvist i framtida arvsskifte.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll