Kopia på nedlagd förundersökning

FRÅGA
Begäran om kopia på en nedlagd förundersökning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor som denna regleras i tryckfrihetsförordningen (TF).

Som huvudregel gäller offentlighetsprincipen i Sverige (2 kap 1 § TF). Principen innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Som utgångspunkt ska handlingen tillhandahållas på stället eller att en kopia eller avskrift ges ut mot en fastställd avgift (2 kap 15-16 §§ TF).

Allmänna och enskilda intressen kan ibland göra att en inskränkning av ovannämnda princip är motiverad. Handlingen kan då bli sekretessbelagd. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det anses påkallat med hänsyn till vissa preciserade skyddsintressen (se 2 kap 2 § TF).

Begäran om att få ta del av allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap 17 § TF). Det är alltså dit du ska vända dig. Om en sekretessprövning inte leder till att handlingen anses sekretessbelagd så har du rätt att få ta del av dom.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (278)
2020-07-08 Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?
2020-07-06 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

Alla besvarade frågor (81886)