Kopia av testamente

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA
Hej.Vi har skrivit ett testamente, undertecknat och klart. Nu vill vi ta en kopia och lägga på ett annat ställe. Hur gör man och hur formulerar man detta på kopian och vem ska vidimera detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga har ni upprättat ett testamente med vittnen närvarande för att ert testamente ska uppfylla de formkrav ärvdabalken (1958:637) uppställer (10 kap 1 § ÄB). Nu vill ni lägga en kopia på ett annat ställe och undrar vilka krav som ställs för att kopian ska bli giltig.

För upprättande av kopior av testamenten finns inga särskilda regler. Vid delgivning av testamente utges dock en vidimerad kopia av originalhandlingen (14 kap 4 § ÄB). I ert fall är det dock upprättande av en kopia och dess giltighet vid sidan av originalhandlingen som är aktualiseras. Avgörande blir då huruvida det går bevisa att originalet inte är återkallat (10 kap 5 § ÄB), och att kopian ger uttryck för testatorn yttersta vilja (11 kap 1 § ÄB).

I domstolsavgöranden har en fotokopia av ett testamente ansetts utgöra en giltig handling då det ej fanns misstanke om att kopian inte överensstämde med originalet (NJA 1977 s 168, HovR T 2277-08, 2009-05-11). Således finns det inga krav på vittnen eller vidimering av kopia, så länge som det går att bevisa att handlingen överensstämmer med originalet och att det ger uttryck för testatorns yttersta vilja. Kopians giltighet är på sätt en bevisfråga. Avseende testatorns yttersta vilja ska hänsyn tas till när testamentet upprättades, om originalhandlingen uppfyllde formkraven och omständigheter i övrigt.

Sammanfattningsvis så grundas kraven på kopior av testamenten huvudsakligen på domstolsavgöranden. Med bakgrund av detta måste jag därför råda er till att förvara originalet på en tillgänglig plats så att bevissvårigheter inte uppkommer i onödan. Jag kan även rekommendera er till att överväga en kopias nödvändighet.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2610)
2020-09-30 Är en muntlig fördelning av arvet tillåtet?
2020-09-29 Testamentera sitt arv till ett av sina barnbarn
2020-09-29 Jämkning av testamente & förskott på arv
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?

Alla besvarade frågor (84629)