Kopia av hyreskontrakt mellan privatperson och kommunalt bostadsföretag

FRÅGA
Kan man få en kopia av ett hyreskontrakt mellan en privatperson och ett kommunalt bostadsbolag enligt offentlighetsprincipen?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § TF (tryckfrihetsförordningen) har varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap. 3 § TF.

Offentlighetsprincipen gäller också kommunala företag, där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Det kommunala ägandet ska därav vara mer än femtio procent, 2 kap. 3 § 2 st. OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Är kriteriet uppfyllt har du således rätt att utfå en kopia av hyreskontraktet. Det kan i vissa handlingar finnas uppgifter som skyddas av sekretess, vilket beror på från fall till fall.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor!

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (381)
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?

Alla besvarade frågor (97612)