Köpekontrakt och köpebrev

FRÅGA
Vilket datum är det som gäller juridiskt vid försäljning av hus? När man träffas första gången och dom nya blivande ägarna betalar handpenning (köpekontrakt daterat 2014-11-03) eller några månader senare när resten av beloppet betalas och nycklarna till huset lämnas över till dom nya ägarna? (köpebrev daterat 2015-02-16)
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill förstå skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt i förhållande till vilket datum som gäller om du exempelvis ska deklarera försäljningen. Regler om formkrav vid försäljning av fast egendom regleras i Jordabalken (JB).

Formkrav
Vid köp av fast egendom gäller vissa formkrav. Det är vanligt vid fastighetsköp att man upprättar två kontrakt dels ett köpekontrakt, dels ett köpebrev. Inledningsvis upprättas ett köpekontrakt som översiktligt är det dokumentet som parterna undertecknar när man är överens om att genomföra köpet. I 4 kap. 1 § JB finns vissa krav på vad köpekontraktet ska innehålla, bland annat uppgift om köpeskilling, överlåtelseförklaring, tillträdesdag och eventuella villkor för köpet. Om det framgår av köpekontraktet att ett köpebrev ska upprättas är köpet beroenden av att köpesumman har betalats. (4 kap. 5 § JB) Köpebrevet är till skillnad från köpekontraktet mindre detaljerat och fungerar snarare som ett kvitto på att hela köpeskillingen har betalats av köparen.

Sammanfattningsvis
Det är vanligt att man upprättar två kontrakt vid köp av fast egendom. Köpekontraktet kan vara villkorat av ett köpebrev, och köpebrevet ses som ett kvitto på att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet. Det datum som exempelvis gäller vid deklarationen är datumet när köpekontraktet skrevs under.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96504)