Köparens undersökningsplikt vid fel i fastighet

2015-03-06 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har precis köpt en villa. När vi skrev under de slutgiltiga handlingarna fick vi veta av säljarna att kylskåpet var trasigt och att de förmodade att mäklaren hade delgett oss den informationen, vilket hon inte hade gjort. Hon skruvade på sig medan säljarna sa att hon hade fått veta det redan innan visningen och att när de hade frågat henne om de skulle ersätta kylskåpet hade hon svarat nej att det inte var nödvändigt. Vi fick som sagt veta detta vid överlåtelsen av nycklarna och måste nu köpa en ny kyl det första vi gör. Visst har man undersökningsplikt men eftersom att huset hade stått tomt i flera månader innan försäljning (mannen som bodde där hade gått bort) förmodade vi att kylskåpet var tomt och avslaget på grund av den anledningen att ingen bodde där. Vilket ansvar har mäklaren i detta scenario? Det är tydligt att hon har brustit i informationen och att hon dessutom rådgivit säljaren att kylskåpet inte behövde bytas ut.
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Inledningsvis kan sägas att mäklaren handlar genom fullmakt från säljaren, vilket innebär att dina eventuella krav ska riktas mot säljaren och inte mot mäklaren. Om mäklaren sedan har brustit i sina skyldigheter gentemot säljaren är en angelägenhet mellan denne och säljaren.

Med villa antar jag att det är en fastighet som du har köpt. Vid köp av fastighet gäller, precis som du uppmärksammat, en undersökningsplikt för köparen. Det innebär att i princip allting som går att undersöka vid en visning med kroppens sinnen omfattas. Man kan tycka att vitvaror i byggnaden borde kunna antagas fungera. Undersökningsplikten torde dock uppfatta även dessa, trots att huset är obebott. Det innebär att du som köpare borde ha frågat säljaren eller mäklaren om kylens skick när du upptäckte att den var varm. Om säljaren/mäklaren då skulle lämnat en utfästelse om att den fungerar, anses däremot en fungerande kyl ingå i köpet och rätt till ersättning för en ny kyl uppkommer. Så verkar dock inte vara fallet. Regler om fel i fastigheter regleras i jordabalkens fjärde kapitel.

Hoppas att min bedömning har varit till någon hjälp.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (405)
2020-06-30 Är skadedjur dolt fel?
2020-06-26 Dolt fel i fastighet
2020-06-25 Tomten saknar dränering och säljaren vägrar ta ansvar
2020-06-15 Vi köpte en fastighet men det visade sig att fastigheten var delad av en väg som vi ej äger. Rättsligt fel?

Alla besvarade frågor (81716)