Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp

2017-04-29 i Fel i fastighet
FRÅGA
Sålt mitt hus och köparen fick besittningsrätt den 8/1-17. Efter flera veckor ringer köparen och säger att en platta på spisen är trasig. Spisen hade inga fel så länge jag bodde där. Nu kräver köparen mig på 2200:- för att laga plattan. Jag var med till huset vid överlämnandet av nycklar mm. Jag flyttade redan till mitt nya boende den21/12-16 och använde plattan då, finns bevis på det. Efter det har huset stått tomt förutom städfirman. Ingen undersökning av spisen gjordes av köparen så länge jag var där den 8/1-17. Tilläggas skall att spis och övriga vitvaror i köket är inköpta år 1999. Vad säger lagen ? Är jag betalningsansvarig eller inte? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brister på spisen har upptäckts av köparen efter tillträdet till fastigheten. Jag uppfattar även att ingen undersökning av spisen gjordes under en visning av fastigheten innan köpet.

Köparen åberopar nu 4 kap. 19 § 1 st. Jordabalken (här) och kräver ersättning för ett fel i fastighet. Enligt andra stycket i samma bestämmelse (här), kan man utläsa att köparen har en undersökningsplikt. Köparen får inte åberopa en avvikelse som hade kunnat upptäckas av denne vid en undersökning av fastigheten. Med det menas att köparen har en plikt att undersöka sådana utrymmen som är tillgängliga. Utrymmen som inte är dolda för tillträde under en visning anses enligt praxis (tidigare domar) som upptäckbara. En undersökning av en spis är fullt möjlig under köparens visit och kan därför inte åberopas som ett fel efter ett fullgjort köp. Du som säljare är inte ansvarig att åtgärda detta fel eller ersätta köparen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (484)
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?
2021-11-13 Fel i köpt hus upptäckt flera år senare
2021-11-05 Säljarens skadeståndsansvar vid köp av fastighet och försenat tillträde - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97674)