Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt

köparen och säljaren träffat avtal om köp av fastigheten. fastigheten är sommarboende. Köparen var där 1,5 timmar och gick runt bland byggnaden och markerna samt inne i byggnaderna. I närheten finns det tre vindkraftverk. Köparen frågade om detta orsakade buller och säljaren svara "Nej". Säljaren berättade inget om buller från den närliggande motorbanan. Banan är inte synlig från fastigheten. Vid tillträdet till fastigheten framkom det att bullret från motorcrossbanan var så högt att det utgör ett väsentligt fel enligt JB 4:19. detta var ett dolt fel. Säljaren häver därför köpet.

Hur ska man döma fallet? Får köparen häva köpet pga bullret? Eller har köparen brustit i sin undersökningsplikt? Är det rentav Säljaren som brustit i sin upplysningsplikt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fallet som du beskriver ovan låter väldigt likt ett rättsfall om buller från en motocrossbana som Högsta domstolen avgjorde 2007, NJA 2007 s. 86. Köparen fick i detta fallet rätt och ansågs berättigade att åberopa ett fel som säljaren varit medveten om, trots att köparen borde ha upptäckt felet i sin undersökning av fastigheten.

Detta rättsfallet speglar en princip som innebär att passivitet från säljarens sida kan bromsa köparens undersökningsplikt. Klandervärdtystnad har här ansetts ge upphov till en upplysningsplikt som bromsar undersökningsplikten.

Rättsfallet finns tillgängligt på lagen.nu (här) om du själv vill läsa detta för att förstå hur upplysningsplikten och undersökningsplikten kan samspela vid fel i köp av fast egendom.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”