Köparens undersökningsplikt kontra säljarens ansvar

Vi har haft vattenskada i ett badrum som renoverades av säljaren till vårt hus 2010. Vi köpte huset 2012. Felet är följande: Golvbrunnen är inte förankrat på rätt sätt. Ev. saknas tätskikt vid golvbrunnen. Bjälklaget är inte tillräckligt uppreglat. Golvbrunnen har alltså kunnat röra sig i förhållande till golvet. Säljarna som renoverade badrummet menar att vi kunde sett detta genom att lyfta på golvbrunnssilen. Vi menar att det är inte är hela sanningen. Vi borde kunna förvänta oss att badrummet är utfört korrekt. Vi anlitade ingen besiktningsman i samband med köpet. Nu vill säljarna inte ta något ansvar. Tror ni vi kan lyckas i en rättegång?

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Gällande fel i fastigheten är det 4 kapitlet 19 § jordabalken som blir tillämpligt lagrum och kommer att bli utgångspunkt i nedanstående resonemang.

Vid fastighetsöverlåtelse är köparens undersökningsplikt mycket vidsträckt. Vad man vid en sådan noggrann undersökning kan upptäcka utan att behöva göra nämnvärd åverkan på fastigheten kan man sedan inte göra säljaren ansvarig för. Är man inte själv kunnig nog att utföra en tillbörlig sådan bör man anlita en besiktningsman.

Som exempel har Högsta domstolen, i sin dom NJA 1980 s. 555, uttalat sig om att undersökningsplikten till och med innefattade mycket svårtillgängliga utrymmen likt kryputrymmet under byggnader. Vidare kan också nämnas att om man misstänker eller kan ana att något står orätt till, i form av exempel lukt eller dylikt, blir undersökningsplikten än vidare i form av att man kan anses vara tvungen att bryta upp brädor eller vad som rimligen kan erfordras.

Att då som i erat fall undersöka golvbrunnen, som är en enkel åtgärd och som ofta kan ge för handen huruvida tätskiktet är korrekt utfört, är sannolikt något som också omfattas av er undersökningsplikt. Har däremot säljaren i samband med överlåtelsen utfäst att det inte finns något fel i just detta tätskikt, då minskas därmed er undersökningsplikt och säljaren riskerar att ställas ansvarig. Men detta blir naturligtvis en bevisfråga i så fall där i princip enbart en skriftlig sådan utfästelse kan ges den dignitet som krävs för framgång.

Givet angivna uppgifter, och under förutsättning att det faktiskt gått att se att tätskiktet är bristfälligt vid en undersökning, finner jag det tyvärr svårt att lyckas för er i en eventuell rättegång om denna tvist.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”