Köparens kontraktsbrott - köp av fastighet

2017-07-27 i Köpavtal
FRÅGA
Ett köpekontrakt är påskrivet och nu har köparen innan dragit sig ur. Besiktningen av huset var ok, men nu är det barnen som inte vill flytta. Kan de bara upphäva kontraktet utan att betala skadestånd?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. När man har ingått ett avtal så är det alltså bindande. I ditt fall har du ingått ett skriftligt köpeavtal med en annan part. För att ett avtal om köp av fastighet ska vara giltigt behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Dessa formkrav framgår av 4 kap 1 § Jordabalken (JB) och är följande: en skriftlig köpehandling ska ha upprättats och innehålla avtalsparternas underskrifter, uppgift om köpeskillingen, uppgift om fastigheten, samt en överlåtelseförklaring (här).

Efter att parterna har ingått köpeavtalet har köparen en skyldighet att betala avtalad köpeskilling. Gör köparen inte detta har denne begått ett kontraktsbrott. Vad du kan göra i egenskap av säljare då är följande. För det första kan du i rätten kräva att köparen fullgör sin skyldighet att betala köpeskillingen. För det andra har du möjlighet att häva köpet, men detta förutsätter att du har gjort förbehåll om rätt till hävning i köpehandlingen. Skulle du välja att häva köpet kan du också kräva skadestånd för den skada du har lidit till följd av att köpet inte blir av (4 kap 25 § 2 st JB, här).

Hoppas att detta svar var till hjälp! Lycka till!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (209)
2021-08-17 Om part avlider efter köpekontrakt men innan köpebrev - vad gäller?
2021-08-16 Ångra husköp efter påskrivet köpekontrakt
2021-07-29 Får jag köpa min köpares lägenhet?
2021-07-25 Vad krävs för att en husförsäljning ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (95767)