Köparens avtalsbrott vid överlåtelse av aktie

2015-08-13 i Bolag
FRÅGA
Hej!Min man har ett aktiebolag och skulle sälja en del av aktier till sin kompis. Dem har skrivit aktieöverlåtelseavtal vad stod att han överlåter aktier till sin kompis och att köpeskillingen sättes in på hans konto. Men pengarna satts aldrig på mitt konto. Gäller avtalet då?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalet gäller. Det är däremot så att köplagen (1990:931), KöpL, gäller analogt vid överlåtelse av aktie. Din man har alltså de rättigheter normalt tillkommer en säljare enligt KöpL.

Betalar köparen inte i rätt tid får din man kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd för kostnader p.g.a. dröjsmålet. Han får även hålla inne varan enligt 10 § KöpL och kräva ränta enligt 71 § KöpL. Detta framgår av 51 § KöpL. Den viktigaste rättigheten, menar jag, är att han inte behöver överlåta aktierna förrän betalningen kommit in på kontot, se 10 § KöpL.

Hävning av avtalet kan enligt 54 § KöpL komma i fråga om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Lättare än att påvisa ett väsentligt avtalsbrott är att din man förelägger köparen en bestämd tilläggstid för betalningen som inte är oskäligt kort, då får köpet hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden. Vill han häva köpet ska han alltså skicka ett kravbrev med ett krav på köparen att senast ska betala ett viss datum, i annat fall hävs avtalet.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (674)
2020-10-26 Hur många aktier får det finnas i ett aktiebolag?
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal

Alla besvarade frågor (85574)