Köpa ut tidigare make från gemensam bostad vid bodelning

2021-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag ligger i skilsmässa med min man och vi har ett hus tillsammans. Jag vill gärna köpa ut honom så jag kan bo kvar med barnen men det vägrar han. Han säljer hellre. Kan kan lagligt neka mig att köpa ut honom och ändå vilja sälja huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du undrar om det är förbjudet att du köper ut din make ur huset som ni äger tillsammans mot hans vilja, därtill utgår jag från att barnen är era gemensamma barn. Eftersom att ni är makar är den lag som reglerar denna fråga äktenskapsbalken (ÄktB).

Svaret på din fråga framgår i nedanstående text; men förenklat sett har din make inte någon rätt att neka dig från att köpa ut honom. Men för att kunna köpa ut honom måste du vara den make som "bäst behöver" huset (se 11 kap. 8 § Äktb).

Med utgångspunkt i att huset inte är enskild egendom utan ingår i giforättsgodset ska det ingå i den bodelning som sker mellan dig och din make efter skilsmässan (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär som utgångspunkt att man utefter pengamässigt värde ska dela all er egendom lika mellan er, inklusive huset enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

Dock finns det en möjlighet för den av er med bäst behov av huset att få behålla detta i utbyte mot att man "köper ut" den andra maken. Detta kan ske i utbyte mot att din make får ta andra delar av er gemensamma egendom i bodelningen eller att du betalar honom i pengar för mellanskillnaden om det inte räcker (11 kap. 8 § och 11 kap. 10 § ÄktB).

Det viktiga är som sagt huruvida du har störst behov av huset eller ej. En helhetsbedömning av vem som har störst behov av bostaden måste göras, men särskilt viktiga faktorer som kan vara till din fördel är:

Om du är boendeförälder till barnen Om du är ensam vårdnadshavare till barnenOm huset har särskilt känslomässigt värde för dig (exv. om det är ett hus som ärvts i din släkt under en längre tid)

Är det så att du efter en helhetsbedömning har störst behov av huset, ska du också få möjlighet att köpa ut honom. Detta gäller oavsett om han hellre hade sålt till någon annan eller inte.

Einar Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97716)