Köpa ut syskon ur fastighet - hur går man tillväga?

FRÅGA
Hej.Vi är fyra (4) delägare (syskon) till ett boningshus som är min mormor och morfars hus. Vi är även delägare i ett fritidshus från mormor och morfar.Nu är vi två (2) delägare som vill säja vår del i husen. Vad vi kan förstå måste det värderas - båda husen - innan de två andra delägarna köper ut våra delar i husen. Hur ska vi gå till väga?Vi har inte tagit upp detta önskemål ännu med de två andra delägarna utan vi vill veta hur det ska gå till, framför allt att det bli rätt från början.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Värdera fastigheten

Det första som måste göras är att värdera fastigheten. För att värdera en fastighet är det lättast att kontakta en mäklare. Ni kan även ta kontakt med flera mäklare och bestämma priset på fastigheten till ett medelvärde av mäklarnas värderingar.

Formella krav för köpet av fastigheten

Vid försäljning måste avtal upprättas. Köp av fast egendom regleras i Jordabalken (JB). Det uppställs vissa formkrav för att köpet av en fastighet ska vara giltigt ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB):

1. En skriftlig köpehandling ska upprättas som innehåller uppgifter om fastigheten, köpeskillingen, en överlåtelseförklaring samt både köparens och säljarens underskrift (4 kap. 1 § JB). Vidare ställs krav på att parternas underskrifter måste vara bevittnade av två personer för att lagfart ska kunna erhållas (20 kap. 7 § 1 p JB).

2. Därutöver ska ett köpebrev upprättas, det vill säga en dubbel köpehandling (4 kap. 5 § JB). Köpebrevet fungerar som ett kvitto för köpet, men det finns dock inte ett krav på att det ska upprättas om inget annat föreskrivits. Därefter kan köparen ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta ska göras senast tre månader efter att köpet fullbordats (20 kap. 1-2 §§ JB).

Tvångförsäljning

Om du har önskan om att sälja din andel i fritidshuset och ni internt inte kan komma överens om en försäljning, har du möjlighet att ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av gemensam bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. En delägare kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den eller de andra ägarna motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen). Det är därmed tingsrätten som du ska vända dig till för att ansöka om tvångsförsäljning i det fall ni inte kan lösa problemet på annat sätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82649)