Köpa ut sambos andel av gemensam bostad - Viktigt att tänka på

FRÅGA
Hej!Jag har tänkt att köpa min sambos del av vårt gemensamma hus då han vill lösa ut egna skulder som han har. Idag äger vi 50% var av huset. Vi kommer att fortsätta att bo tillsammans. Vad bör jag tänka på och hur går jag tillväga?
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom Ni önskar veta vad Ni bör tänka på vid köp av, vad jag antar är, fastighet från Er sambo är det främst sambolagen (här) och jordabalken (här) som blir intressanta för Er. Av pedagogiska skäl delar jag upp köpet i två delar hänförliga till respektive lagområde.

Ett generellt praktiskt råd är att tala med lantmäteriet och kolla upp om det finns något registrerat hos dem om fastigheten t.ex. uttagna pantbrev eller nyttjanderätter som Ni inte vet om. Nu är Ni visserligen redan delägare men det kan ändå vara en bra idé att kontrollera.

Notera att då vi inte vet om alla förutsättningar i Ert specifika fall blir detta svar relativt generellt hållet.

Jordabalken

Eftersom Ni ska köpa loss en andel av ett hus ska Ni genomföra köpet skriftligt, vilket är ett formkrav för att ett köp av en fastighet ska vara rättsligt bindande, och se till att få köpet registrerat genom att söka ensam lagfart för fastigheten.

Sambolagen

Då Ni redan är sambo idag och Ni inte angett något om huruvida fastigheten redan idag är samboegendom eller inte, och Ni inte heller angett att Ni idag har ett samboavtal där bostaden undantags, utgår jag ifrån att den är samboegendom och därmed ingår i en ev. framtida bodelning mellan dig och din sambo. Detta har inte haft så stor betydelse medan Ni har ägt hälften var men om du köper loss hans andel av fastigheten så ingår även den andelen i en bodelning. I klarspråk innebär detta att om ni skulle gå isär ska ni dela hälften lika på bostaden även om Ni nu äger hela bostaden själv. Hans privata övriga tillgångar ingår inte i bodelningen så ingen "utjämning" kommer ske. Köper Ni loss Er sambos andel riskerar Ni att förlora mycket pengar om ni en dag skulle separera.

För att undvika den stora risk som ett utköp av Er sambos andel innebär bör Ni inte köpa loss hans andel förrän ni båda har undertecknat ett samboavtal där det anges att er gemensamma bostad är undantagen, d.v.s. ej är samboegendom och därmed inte kan ingå i en bodelning mellan er.

Sammanfattning och rekommendation

Ni bör börja med att ställa krav på att ni båda undertecknar ett samboavtal där det anges att er gemensamma bostad ej är samboegendom. Först efter att Ni båda undertecknat detta bör Ni gå vidare med köpet och upprätta ett skriftligt köpeavtal. Detta använder Ni sedan för att söka ensam lagfart på fastigheten.

Familjejuridik och arvsrätt

Jag skulle rekommendera Er att kontakta en jurist för att upprätta ett samboavtal och för eventuell vidare hjälp med Ert ärende. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas Ni har fått svar på Era funderingar.

Med vänliga hälsningar

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (265)
2020-12-27 Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?
2020-12-25 Fråga om köpa av svartkontrakt
2020-11-30 Finns sms om köp av fastighet, nu vill säljaren dra sig ur. Vad gäller?
2020-11-03 Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?

Alla besvarade frågor (88108)