Köpa ut delägare i aktiebolag

2020-10-10 i Bolag
FRÅGA
Hej!Finns det möjlighet för två stycken delägare som äger 46 % vardera (totalt 92%) av ett aktiebolag att tillsammans köpa ut en delägare med mindre än 9%? Dvs utnyttja lagen nedan:"Det finns i lagen en speciell möjlighet att bli av med en delägare i ett aktiebolag. En delägare med mer än 90 % av aktierna har nämligen rätten att köpa ut en annan delägare. I detta fall är den uppköpta delägaren tvungen att gå med på affären. Det finns då särskilda regler för hur lösenbeloppet ska beräknas."Tack för hjälpen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Som jag uppfattar det handlar din fråga om inlösen av minoritetsaktier enligt aktiebolagslagen (ABL). Här under går jag igenom vilka förutsättningarna för inlösen är samt vad som gäller i det specifika fallet du tar upp.

Inlösen av minoritetsaktier

Om en aktieägare har mer än 90 % av aktierna i ett aktiebolag har personen rätt att lösa in återstående aktier i bolaget. Det innebär att majoritetsaktieägaren har en rätt att köpa ut övriga aktier som finns i bolaget. Rättigheten är ömsesidig vilket betyder att majoritetsaktieägaren också är skyldig att köpa ut en minoritetsaktieägares aktier om minoritetsaktieägaren själv begär det. (22 kap. 1 § första stycket ABL).

Det aktuella fallet

I situationen du beskriver är det inte möjligt för de två delägarna att köpa ut en annan delägare mot bakgrund av regeln i aktiebolagslagen. Det är nämligen bara när det är en enda aktieägare som själv innehar minst 90 % av aktierna i aktiebolaget som regeln blir tillämplig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (720)
2021-05-11 Krävs det en fullmakt om någon ska rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (92164)