Köpa tillbaka hund och utmätning av hund

2020-02-22 i Avtal
FRÅGA
Jag vet en ägodel som ska utmätas som jag vill ha. Jag har sålt en hund och ägaren har skulder som ej betalas. Det enda av värde är hundarna. Ägaren vill ej lämna tillbaka eller sälja tillbaka. Hur gör jag för att kunna göra anspråk på den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt första tips till dig är att undersöka om ni i köpeavtalet har avtalat om din rätt att köpa tillbaka hunden i händelse av exempelvis utmätning. Om det inte står något i avtalet som gör du har rätt att få köpa tillbaka hunden, krävs det att ni både kommer överens om att du får köpa tillbaka hunden. Grunden till detta är den avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas.

Det finns dock ett alternativ att få tillbaka hunden. Detta är om köpeavtalet kan ogiltigförklaras av någon anledning. Det framgår dock inte av dina uppgifter att detta skulle vara aktuellt. Jag nämner lite snabbt om detta ändå. Ogiltighetsgrunderna hittar du i 28-31 §§ i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallat Avtalslagen. Lagen hittar du här . Kort kan sägas att ogiltighetsgrunderna är du vid avtalets ingående ingick avtalet p.g.a råntvång, tvång, att du blivit svikligen förledd och ocker (att någon använt sig av ditt trångmål, oförstånd lättsinne eller beroendeställning).

Jag vill också understryka att Kronofogden har skrivit i sin handbok Utmätning att sällskapsdjur, såsom hundar, utgör s.k beneficium och att Kronofogden därför inte ska utmäta sällskapsdjur om de inte representerar ett större värde. Det är således inte säkert att hunden kommer att utmätas, trots att detta är den enda egendom av värde som personen har.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och jag önskar dig ett stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll