Köpa sex utomlands

2019-05-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan! Är det olagligt att köpa sex utomlands?? Finns lag som förbjuda sexköp utomlands?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret på din fråga beror på vilket land det rör sig om och är en jurisdiktionsfråga. För att någon ska kunna bli ansvarig för sexköp man gjort utomlands krävs att handlingen var brottslig både enligt svensk lag och enligt lagen i det landet personen begick handlingen. Nyligen 2017-2018 kom regeringen med förslag om att man skulle slopa detta krav på "dubbel straffbarhet", alltså kravet på att det även måste vara ett brott i det land du begår handlingen. Det stannade på förslagsnivå och har inte ändrats. Se 2 kap. 2 § 2 stycket brottsbalken.
Det finns dock undantag till denna huvudregel vid exempelvis människohandel och sexuella brott mot barn, vilket inte accepteras.

Det beror alltså i vilket land köpet äger rum och om det landet har kriminaliserat sexköp eller inte.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (647)
2019-07-20 Preskriptionstiderna för diverse ekobrott
2019-07-19 Är det förbjudet att inneha en insexnyckel på allmän plats enligt knivlagen?
2019-07-16 Låta sina barn röka - är det olagligt?
2019-07-12 Är det lagligt att bära en annan nations polisuniform i Sverige?

Alla besvarade frågor (71218)