Köpa narkotika

2017-12-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag ska till rättegång, är åtalad för jag köpte narkotika. Vad riskerar jag?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

I Sverige finns det en särskild lag som reglerar narkotikabrott; Narkotikastrafflagen. Enligt denna lag är det, bland annat, förbjudet att olovligen köpa narkotika.

Den som gör sig skyldig till narkotikabrott döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som ringa så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som gör sig skyldig till grovt narkotikabrott döms till fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet synnerligen grovt är straffet fängelse i lägst sex år och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

En utförlig redogörelse av omständigheter som kan påverka straffet har tidigare skrivits om här på Lawline och ytterligare information om narkotikabrott finns även på polisens hemsida.

Med vänlig hälsning

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97596)