Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?

FRÅGA
Hej!Om jag köper en bostad i syfte att jag och min sambo ska flytta in i den med min surrogategendom, hur blir bodelningen om vi väljer att separera? Fördelas värdet på bohaget på två?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att det inte råder några tveksamheter om att ni är sambos. Om ni väljer att separera kan en sambobodelning komma att ske för att värdet av viss egendom ska fördelas mellan er. Det är sambolagen (2003:346) som är tillämplig i fråga om sambobodelning. Egendom som är föremål för sambobodelning kallas för samboegendom. Bostad eller bohag kan bli samboegendom om den inköps för gemensam räkning (3§).

Bostaden

Du kommer att köpa bostaden i syfte att ni ska bo där tillsammans. Då bostaden kommer att vara inköpt för er gemensamma räkning kommer den också att utgöra samboegendom. Vid eventuell bodelning fördelas bostadens värde att mellan er. Det finns dock en viss möjlighet att avtala om en annan fördelning genom ett samboavtal.

Surrogategendom

I fråga om surrogategendomen är det inte helt lätt att förstå vad du syftar på. Jag förstår det som att surrogategendomen är bohag som har trätt i stället för något som utgjort enskild egendom. I samboegendomen ingår inte sådant som trätt i stället för egendom som mottagits med föreskrift om att den ska vara mottagares enskilda (4§ 3p). Om din "surrogategendom" har trätt i stället för enskild egendom ingår den inte i samboegendomen. Således kommer inte värdet att fördelas mellan er vid en eventuell sambobodelning.

Sammanfattningsvis kommer bostaden att vara samboegendom men surrogategendomen inte att vara det. Om du skulle behöva vidare hjälp att upprätta ett samboavtal finns möjlighet att ta kontakt med våra jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92043)