FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal21/11/2021

Köpa fastighet på kredit?

Hej,

Finns det någon möjlighet att köpa en bostad via någon form av skuldebrev eller dylikt? T.ex. om jag betalar kontantinsatsen som brukligt men sedan vill jag betala resterande inom säg 90 dagar från och med det jag får tillträde till fastigheten?

Finns det något som hindrar detta även om det kanske inte är så vanligt?

Lawline svarar

Hej Mattias!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstår din fråga undrar du om det finns något förbud mot att köpa en bostad med kredit. För att besvara din fråga kommer jag använda reglerna som finns i jordabalken (JB) eftersom dessa regler ställer upp de hårdaste formkraven. JB gäller vid köp av fastigheter, alltså köp av villa med tomt.

Avtalsfrihet

I Sverige gäller generell avtalsfrihet. Det innebär att så länge det inte finns en lag som säger något annat så får man med rättslig verkan avtala om precis vad man vill. Vad gäller köp av fastigheter finns det vissa tvingande bestämmelser som måste följas för att avtalet ska vara giltigt. Dessa formkrav hittar man i JB 4 kap.

Jordabalkens formkrav

Enligt JB 4 kap. 1 § måste ett köpeavtal vara skriftligt. Av detta skriftliga avtal ska framgå vad köpeskillingen är samt en förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen. Det uppställs inga krav på att betalning måste ske kontant vid överlåtelsetillfället. Du och säljaren är alltså fria att avtala vilken kredittid ni vill.

Regler om villkorliga köp

Säljaren kommer förmodligen vilja ta med en klausul som säger att köpet är ogiltigt om du inte betalar den kredit du fått inom viss tid. Detta brukar kallas för ett villkorligt köp. För de flesta villkor gäller att dessa inte får gälla längre än två år (JB 4 kap. 4 §). Detta gäller dock inte för villkor där förvärvets bestånd görs avhängigt av att köparen betalar den avtalade köpeskillingen (JB 4 kap. 4 § andra stycket). Du och säljaren är alltså helt fria att avtala hur lång kredittid ni vill.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

William Nordstrand LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning