Köpa bostad med olika delar kontantinsats

Hejsan!

Jag och min sambo har köpt en lägenhet där han betalat in 80 % av kontantinsatsen och jag då 20 %. Vi båda står på lånet. Jag kommer att betala hälften av ränta/amortering för att det blir för dyrt för honom att betala 80 % av det. Hur gör vi för att detta ska bli rättvisast för oss båda? Jag tänker om vi säljer i framtiden och jag har betalat hälften av allt men bara äger 20 %... tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Denna fråga handlar om samboegendom och därför blir sambolagen bli tillämplig. Här stadgas att en bodelning mellan samborna ska ske vid en separation om någon av dessa begär det enligt 8 § 1 st SamboL. Vid en bodelning ska samboegendom räknas in enligt 12 § SamboL. Sambors gemensamma bostad är ett exempel på samboegendom enligt 3 § SamboL. En bostadsrätt som köpts för gemensamt bruk är därmed samboegendom vilket innebär att värdet och eventuell vinst av denna ska räknas med i en framtida bodelning. Som huvudregel ska samboegendomen delas med lika delar dvs 50% var efter att skulder som är kopplad till samboegendomen är avräknade enligt 14 § SamboL. Sambolagen tar därmed inte hänsyn till att bostadsrätten införskaffats genom att ena sambon har gått in med större kontantinsats än den andra. Sambolagen är dock dispositiv och kan avtalas bort vilket innebär att samborna kan avtala om att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning enligt 9 § 1 st SamboL. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och ska undertecknas av båda parter, det behöver inte registreras till någon myndighet.

För ert fall skulle jag råda er att skriva ett skuldebrev tillsammans med ett samboavtal eftersom ni båda står på lånet och kommer betala lika mycket av det var.

Som framkommer i din fråga skulle din sambo betala mer i kontantinsats vilket innebär att din sambo skulle förlora på att en bodelning sker utifrån sambolagen då lagen inte tar hänsyn till fördelning av kontantinsatsen. För att göra det rättvist kan ni därför upprätta ett skuldebrev där det framgår att du är skyldig din sambo den del av kontantinsatsen som fattas för att ni i slutänden skulle ha betalat lika delar. Skuldebrevet måste dock kompletteras med ett samboavtal där det framgår att sambolagen inte ska gälla för bostadsrätten. Utan samboavtalet kan du annars räkna av denna skuld innan bodelningen sker enligt 13 § SamboL. Du skulle därmed kunna dra av för både skulden till din sambo och lånet medan din sambo endast kan räkna av lånet. Det skulle innebära att utfallet fortfarande skulle bli orättvist då du fortfarande skulle få ut mer av vinsten. För att undvika denna situation krävs det alltså att skuldebrevet kompletteras med ett samboavtal vilket leder till att ni erhåller lika stor del av vinsten eftersom du är skyldig din sambo delar av kontantinsatsen men ni båda äger lika stor andel av lägenheten.

Via länkarna nedan kan du genom Lawline köpa mallar till skuldebrev och samboavtal.

Samboavtal

Skuldebrev

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra RustRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”