Köpa alkohol med falsklegg

2020-03-12 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Säg att jag lånar ett legg av en kompis och går ut på klubben där vakten ser att det inte är jag, då kan ju han ta mitt legg i beslag vilket är helt förståligt. Men säg istället att jag går till en resturang och beställer en drink där servitrisen ser att det inte är jag på legget, kan han då ta mitt legg i beslag eller helt enkelt bara neka mig till att få köpa? Jag menar vem som helst kan väl inte bara ta vad som helst från andra, även om de begår brott? Då måste väl servitrisen anmäla detta till polisen och så får polisen ta mitt legg isåfall? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du nämner inte hur gammal du är men använder du en identitetshandling i syfte att få köpa alkohol antar jag att du är under 18 år och besvarar frågan därefter.

Tro det eller ej men det är faktiskt så att ordningsvakterna i vissa hänseenden delar befogenheter med allmänheten. Så är det i ditt fall.

Försäljning av alkohol

Att sälja alkohol till någon som är under 18 år är olagligt vilket följer av alkohollagen (AL) 3 kap. 7 § som säger att alkohol får serveras till den som fyllt 18 år. Den som serverar ska även förvissa sig om att personen de serverar har åldern inne enligt AL 3 kap. 8 §. Detta innebär alltså att den som serverar kan göra sig skyldig till brott som är belagt med fängelse enligt AL 11 kap. 3 §. Det är alltså ett stort ansvar som åvilar den som serverar alkohol att tillse att köparen har åldern inne.

Brottet som begåtts

När du använde dig av någon annans identitetshandling för att få möjlighet att köpa alkohol begick du ett brott som är beskrivet i brottsbalken (BrB) 15 kap. 12 §, missbruk av urkund. Brottet är belagt med böter eller fängelse i sex månader.

I rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st. står föreskrivet att envar (vilket betyder alla) får gripa en person som gjort sig skyldig till brott om brottet är belagt med fängelse i straffskalan och det sker på bar gärning (alltså att man ser det hända och ingriper direkt). Brottet du begick passar in på detta vilket innebär att servitrisen (och även ordningsvakten om det hade handlat om en sådan) hade rätt att gripa dig.

Legitimationen

I RB 27 kap. 1 § står att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt eller förverkat genom brott (vilket betyder att du inte har rätt att behålla det eller att föremålet ska förstöras), kan tas i beslag. I RB 27 kap. 4 § står även att den som med laga rätt griper någon får ta föremål som påträffas i beslag. Det innefattar alltså servitrisen eftersom hon juridiskt hade rätt att gripa dig. Eftersom du använde någon annans identitetshandling så har du ingen rätt att varken bruka den för dina egna syften eller att få behålla den när du gjort det.

Det som snarare kan sägas är nog att du hade tur som bara blev av med en identitetshandling som inte var din och inte skulle använt till att börja med! Hade servitrisen velat kvarhålla dig på platsen till dess att polisen kom och tog upp en anmälan hade du kunnat bli anmäld, åtalad och dömd för brott och hamnat i belastningsregistret, något som hade kunnat följa med dig i andra avseenden, t ex om du skulle vilja ta körkort eller vid jobbsökning. Hade det varit ordningsvakten så hade det nog högst sannolikt gått till på det viset.

Hoppas du fått svar på din fråga och vänta till dess att du lagligt får dricka på krogen istället för att riskera att bli anmäld för brott!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (832)
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Alla besvarade frågor (84391)