Köp från förälder och hur arvet påverkas

Hej hur funkar det om min broder köper pappas skog Han har gått bort Och vi är två syskon till Ärver han även del av den när mamma har gått bort Han köper den av mamma? Annica

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Bakgrund

Svaret kan variera lite beroende på hur situationen ser ut. Jag antar att det varken finns fler helsyskon eller några halvsyskon eftersom de inte nämns i frågan. Jag antar också att det inte finns några testamenten som behandlar frågan. Du får gärna höra av dig igen om det inte skulle stämma!

Det framgår inte av frågan om det bara var er pappa som ägde skogen från början, eller om den var samägd med er mamma (t.ex. på så vis att de ägde 50 % var). Svaret blir dock detsamma oavsett! Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3) ärver en make all egendom från en avliden om de bara har gemensamma barn. Barnen får alltså "vänta på arvet" på så sätt att det går via den förälder som sist avlider. Alltså är det nu er mamma som äger all skog oavsett hur ägandet var fördelat tidigare.

När er mor avlider, kommer ni syskon att ärva en tredjedel var av all egendom hon har (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär dock inte att alla tre blir samägare av varje sak, utan snarare delar man upp egendom och pengar så att var och en får "rätt värde". Naturligtvis skulle dock skogen räknas med när man räknade ut vad var och en skulle ärva, och om den exempelvis skulle vara värd 600 000 kr skulle vars och ens arvlott öka med 200 000 kr.

Om er mor säljer skogen för fullpris till brodern, är det naturligtvis så att arvet inte påverkas och inga svårigheter uppstår. Om hon däremot säljer den till underpris, blir ju arvet för var och en mindre. I praktiken har hon ju gett bort en del av skogen. Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken skall i så fall det som brodern har "fått" räknas av från hans arvslott. I praktiken går detta till så att man då man räknar ut hur mycket var och en skall ärva "lägger tillbaka" det värde som brodern slapp betala.

Exempel:

A, som inte är gift, har tre barn; B, C och D.
A säljer en skogsfastighet, värd 600 000 kr, till sitt barn B för 300 000 kr.
A avlider, och har vid sin död egendom till ett värde av 1 500 000 kr och inga skulder.
Eftersom B dock har fått ett arvsförskott på 300 000 kr i och med "rabatten" vid köpet, skall dessa "läggas tillbaka" vid uträkningen av arvslotter.
Egendomen efter A skall alltså anses vara 1 800 000 kr (1 500 000 + 300 000).
Var och en skall ärva 1 800 000/3=600 000 kr.
C och D ärver egendom till ett värde av 600 000 kr, men B har ju fått ett förskott på 300 000 kr och detta dras av. B ärver därmed endast egendom för 300 000 kr.´

Det kan vara bra att veta att man kan undvika att en gåva eller underprisförsäljning ses som förskott på arv genom att t.ex. helt enkelt skriva det i försäljningsavtalet! I så fall påverkas inte arvsfördelningen senare, men alla utom den som tjänade på gåvan eller försäljningen kommer naturligtvis att förlora på ett sådant upplägg.

Sammanfattning

Er bror skulle liksom ni ärva en del av skogens värde om er mor hade kvar den tills hon avled. Vid fördelningen av arvet skulle ni kunna besluta att han tog skogen som sin del medan ni tog annan egendom. I vart fall skulle var och en ärva en tredjedel var av skogens värde, varför man skulle kunna säga att var och en hade rätt till en tredjedel var. Om er mor säljer skogen till er bror till underpris medan hon ännu lever, kan "rabattdelen" räknas som en gåva och därmed förskott på arv så länge er mor inte gör klart att den inte skall räknas som förskott. Den delen skulle sedan dras av från er brors arv senare, så att ni andra kompenserades.

Om meningen är att ingen skall missgynnas genom er brors köp av skogen, kan ni göra på följande sätt:
Er bror köper skogen till två tredjedelar av värdet. Han får alltså "sin" andel som underpris. Värdet av denna del läggs sedan tillbaka vid uträkningen av arvslotter när er mor har avlidit, och dras av från hans andel. Resultatet blir att var och en totalt sett har fått lika mycket!

Jag hoppas att det ganska komplicerade svaret är till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du vill veta eller om något i svaret är oklart!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”