FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott10/05/2022

Köp av utmanande bild på underårig

Jag har via internet köpt använda trosor, samt en bild där säljaren har dem på sig. Säljaren hade själv lagt ut en text om att hon behövde pengar för att betala en räkning och därför sålde trosor. Jag svarade, vi kom överens och jag Swishade pengar. Dagen efter ringde hennes mamma, hon berättade att hon sett att dottern fått en swishbetalning från mig, men vägrade berätta varför. Hon berättade att flickan är 16 år, och inte alls har någon räkning som måste betalas. (Några varor levererades aldrig.) Vad för brottsrubriceringar och straff kan vara aktuella för ett sånt här fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad för brottsrubriceringar som kan bli aktuella när man har köpt använda underkläder, och en bild där säljaren, som är under 18 år, har dessa på sig. Utifrån din fråga kan jag inte avgöra om du har fått bilden i din besittning. Du har i vart fall inte fått underkläderna i din besittning. 

Att köpa kläder av någon på internet, använda eller inte, är i sig inget brott. Det som kan bli problematiskt i ditt fall är bilden. 

Barnpornografibrott

Av 16 kap. 10a § brottsbalk (1962:700) (hädanefter BrB) framgår att den som innehar en pornografisk bild på en person under 18 år gör sig skyldig till barnpornografibrott. Det måste då avgöras om bilden, om det nu är så att du fått bilden skickad till dig, kan anses utgöra pornografiskt material. Det krävs inte att bilden har tagits i något visst syfte, eller att det ens är en riktig bild. Det kan vara aktuellt även vid tecknade bilder. I förarbetena som ligger till grund för bestämmelsen om otillåtet förfarande med pornografisk bild har man diskuterat vad pornografiskt egentligen innebär. Vanliga bilder på underåriga som förvisso kan trigga vissa människors sexualdrift är sällan att betrakta som pornografiskt material. Det krävs snarare att man ”på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv”, se prop. 1970:125 s. 79 f. och NJA 2012 s 400

För brottet i fråga krävs det inte att man med säkerhet vetat om att personen på bilden är under 18, utan det krävs endast s.k. oaktsamhet, se 16 kap. 10a § 5 st. BrB. Detta kan översättas till att man varit oförsiktig och oaktsam sett till risken för det faktum att personen varit underårig. Hur detta kan appliceras på din situation går inte att svara på utan att veta hur annonsen och omständigheterna kring köpet såg ut. 

Bedömningen i ditt fall

Att någon under 18 år poserar i underkläder på en bild kan mycket väl anses vara att betrakta som barnpornografibrott eftersom det på något sätt ändå får anses vara en form av utmanande skildring av ett sexuellt motiv. Med andra ord kan innehavandet av bilden innebära att du gör dig skyldig till barnpornografibrott.

Vilket straff som blir aktuellt i det fall man skulle finna dig skyldig till det här brottet är svårt att säga eftersom det beror på en mängd saker, så som tidigare brottslighet, hur allvarlig bilden anses vara, och så vidare. Straffskalan för barnpornografibrott av normalgraden är upp till två års fängelse. Om brottet är att anse som ringa är det istället böter upp till 6 månaders fängelse. Som exempel på när ett brott kan anses som ringa är till exempel vid innehavandet av en enstaka bild. Så som du beskriver situationen kan det mycket väl bedömas som ett ringa fall, men det går inte att säga med säkerhet. 

Om du skulle ha några följdfrågor får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”