FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/11/2020

Köp av tjänst för näringsidkare

Vår bostadsrättsförening har anlitat en firma för städning av trapporna.

Avtalet är tecknat 2017-06-08.

Och i avtalet står att det gäller 12 månader i taget.

Kan man bryta kontraktet på grund av missnöje med städningen?

Eller måste bostadsrättsföreningen fortsätta med firman till juni 2021?

Finns det någon lag på att det kan bli kortare uppsägningstid, tex 1-3 månader?


Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstå det som att du vill veta om ni kan säga upp avtalet utan att vara bundna i 12 månader.

Avtalet

Då ni som bostadsrättsförening räknas som näringsidkare och inte konsument så finns det ingen lag som motsvarar konsumenttjänstlagen. I fall, som det här, när det är ett avtal mellan två näringsidkare så får gäller avtalsfrihet.

När det kommer till avtalsfriheten så blir det viktigt vad ni har avtalat om. Ibland är det otydligt vad avtalet innebär och vad som avtalats. Är det fallet så kollar man på partsviljan vilket är vad parterna vid ingåendet av avtalet avsett att avtala om. I vissa fall så kan man även använda sig av köplagen, men det är främst tillämplig på köp av lös egendom vilket gör att det inte är den man utgår ifrån i ert fall då avtalet inte framstår som så otydligt.

Det är tydligt hur länge avtalet gäller men jag kan inte avgöra om det finns någon klausul i ert avtal som tillåter uppsägning innan. Om det inte finns utan det är tydligt att när ni har skrivit på en ny 12 månaders period så är ni bundna, så finns det inte mycket ni kan göra.

En sista utväg är 36 § Avtalslagen som man kan tillämpa på avtalsvillkor som kan eller är oskäliga. Då jämkas avtalsvillkoret eller så kan det lämnas helt utan verkan.

Sammanfattning

Har ni ingen uppsägningsrätt enligt avtalet så är det främst 36 § Avtalslagen som ni kan stödja er på för att försöka få fram en uppsägning. Annars måste ni tyvärr säga upp det så det inte fortsätter 12 månader till, men fortfarande ha kvar dem till 2021.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”