Köp av sommarstuga av föräldrar

Jag ska köpa en sommarstuga av mina föräldrar. Vad gäller för att det ska betraktas som ett rent köp, som INTE räknas som förskott på min arvedel?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att det ska räknas som ett köp krävs att ersättningen för sommarstugan överstiger taxeringsvärdet på fastigheten. Om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde kommer det istället ses som en gåva.

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Om förvärvet av sommarstugan ses som en gåva kan det således ses som förskott på arv. Som framgår ovan anges dock i bestämmelsen "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Möjlighet finns således att i gåvobrev skriva villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Då ska gåvan inte heller beaktas som det.

Observeras bör även bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som innebär att egendom som arvlåtaren gett bort i livstiden kan likställas med ett testamente om egendomen bortgivits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Om gåvan uppfyller kriterierna i bestämmelsen kan exempelvis de övriga arvingarna påkalla jämkning om gåvan skulle kränka deras laglott. För att gåvan ska likställas med ett testamente krävs i regel att den getts för dödsfalls skull. Omständigheter som tyder på det kan bl.a. vara om gåvan skett i arvlåtarens slutskede av livet eller om det finns villkor i gåvobrev om att givaren har fortsatt nyttjanderätt till egendom under hela sin livstid.

Sammanfattningsvis bör ni således se till att det anses som ett köp i det fall ni vill att det ska klassificeras som ett rent köp. Om förvärvet räknas som gåva finns dock som sagt möjlighet att skriva villkor i gåvobrev om att det inte ska anses som förskott på arv. Dock finns bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som också bör observeras.

Jag rekommenderar er att ta hjälp utav en jurist i det fall ni är angelägna om att ta reda på hur konsekvenserna kan bli beroende på hur ni väljer att göra med förvärvet.

För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning