Köp av sexuella tjänster

FRÅGA
Prostutitionsbrott
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline.

Du får gärna utveckla din fråga så att vi vet vad du önskar få besvarat.
Det är enligt 6 kap. 11 § BrB kriminaliserat att köpa sexuella tjänster. Förbudet riktar enbart in sig på köpare och alltså inte gentemot den prostituerade.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?