Köp av sexuell tjänst - massage

FRÅGA
Räknas intimmassage som sexköp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

6 kap. 11 § Brottsbalken (BrB) berör köp av sexuell tjänst. Denna paragraf stadgar att det är förbjudet att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Såväl samlag som annat sexuellt umgänge omfattas.

Med begreppet sexuellt umgänge avses alla sexuella handlingar som typiskt sett är avsedda att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift, enligt förarbetena. Det är dess avsikt som är av betydelse och huruvida en sådan effekt har uppkommit eller inte är inte avgörande.

I regel krävs det att det föreligger en kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp som är någorlunda varaktig.

Med andra ord kan intimmassage anses som köp av sexuell tjänst och därmed vara förbjuden enligt lag.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (398)
2021-05-07 Är det ett incestbrott att höra ljud av samlag?
2021-04-30 Bevisbördan vid sexuella hot
2021-04-20 Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?
2021-04-19 Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

Alla besvarade frågor (92361)