Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

FRÅGA
Hej är det sexköp om en kvinna köper underlivsmassage på massagesalong om syftet inte är sexuellt utan syfte att bota endometrios?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexköp regleras i 6 kap. 11 § BrB. Här stadgas att Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst.

Förbudet riktar sig mot köparen, som både kan vara man och kvinna. Det ska handla om en tillfällig sexuell förbindelse, med vilket man avser samlag och annat sexuellt umgänge.

Kännetecknande för en sexuell handling eller sexuellt umgänge är att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens egen eller offrets sexuella drift. Det behöver inte handla om några perversioner. En någorlunda varaktig fysisk beröring, antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser emellertid även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring.

I det här fallet torde handlingen som genomförs inte vara en sådan sexuell handling (motsvarande det tidigare begreppet sexuellt umgänge) som avses i bestämmelsen. Vidare kräver brottet uppsåt. För straffansvar krävs alltså uppsåt avseende samtliga gärningsbestämmelser. Betalar du för något samtidigt som du inte har uppsåt för föreliggandet av tillfällig sexuell förbindelse (se ovan), kommer det inte finnas någon uppsåtstäckning och därmed inget straffansvar.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95720)