Köp av sexuell tjänst

Hej!

Jag ställer dessa frågor för en vän.

Hur skulle straffet se ut om man har köpt en sexuell tjänst i en thaimassagesalong under dessa omständigheter? Och hur länge skulle detta finnas med i ens belastningsregister? Är det ens skyldighet att anmäla salongen om de har begått ett brott?

"Under massagens gång råkade massören snudda "min privata del" (täckt med handduk) och erbjud sig att massera den för betalning. Jag blev frestad (hade inte haft en sexuell upplevelse innan och ville veta hur det kändes) och dumt nog frågade jag hur mycket det kostade och betalade 300 kr för tjänsten. Jag frågade flera gånger om hon var okej med det och om det var lagligt (jag var faktiskt inte helt säker i stunden). Hon svarade att hon gärna gör det, men att jag inte får berätta för någon (vilket ger svaret på den frågan, men jag antog att det snarare var tabubelagt). Själva tjänsten var dock inte alls skön och jag ångrade det hela direkt efteråt när jag insåg att jag kan ha begått ett brott. När jag senare läste lagstiftningen om det hela fick jag väldigt dåligt samvete och funderar nu på att frivilligt anmäla mig själv. Jag bokade inte massagen med denna avsikt och jag skulle inte komma på tanken om inte hon tog initiativet först (hon tog inte heller illa vid sig vad jag vet)."

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av sexuella tjänster

Den här delen av frågan kommer att besvaras med hjälp av brottsbalken (BrB).

Köp av sexuella tjänster är straffbelagt och finns med som ett brott i brottsbalken (6 kap. 11 § BrB). Det ska enligt lag röra sig om en tillfällig sexuell förbindelse vilket kan innebära samlag men också annan sexuell handling som i detta fall. Ersättning behöver inte heller vara i form av pengar som i ditt fall, utan det kan även röra sig om annan egendom som till exempel alkohol, narkotika eller en middag på en restaurang. För ansvar krävs uppsåt avseende samtliga gärningsomständigheter. Det kan till exempel saknas uppsåt om gärningsmannen inte känner till att ersättning har getts och istället trott att det har handlat om en tillfällig sexuell förbindelse utan ersättning. I ditt fall skulle det dock antagligen bedömas som att du har uppsåt eftersom du medvetet har köpt en sexuell tjänst.

I detta fall är det inte salongen som har begått ett brott eftersom det inte är kriminaliserat att sälja sexuella tjänster i Sverige. Det är isåfall du som har betalat för den sexuella tjänsten som riskerar att dömas för det aktuella brottet.

Straff

Den som begår detta brott riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Vad exakt straffet i ditt fall skulle bli kommer att bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas bland annat till om det föreligger några förmildrande (29 kap. 3 § BrB) eller försvårande omständigheter (29 kap. 2 § BrB).

NJA 2001 s.527 handlar om bedömning av straffvärdet vid köp av sexuell tjänst. I det fallet dömdes en man till köp av sexuell tjänst för att ha låtit en prostituerad utföra oralsex åt honom i hans bil för 300 kr. I det fallet bestämdes antalet dagsböter till 50. Det förelåg inga förmildrande eller försvårande omständigheter.

Belastningsregister

Den här delen av frågan kommer att besvaras med hjälp av lag om belastningsregister.

Hur länge den som har begått ett brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff personen har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § p.1 lag om belastningsregister). Har personen dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17 § p.9 lag om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo