Köp av sexuell posering via webbkamera, är det olagligt?

FRÅGA
Hej. Jag var i kontakt med en camshow tjej och frågade henne på skype om hon hade tid. Hon svarade några dagar senare ja nu har jag tid. Jag svarade jag har ej pengar att köpa en show för nu. Och jag bad henne visa att hon verkligen fanns så man inte blev lurad. Då sa hon ja men då måste du köpa. Jag hann inte ens svara på det och tänkte säga återigen jag har inga pengar nu. Men då ringde hon upp mig 4 sekunder och sen la jag på eller det bröts varken såg eller hörde nånting. Och efteråt skriver hon nu måste du betala annars gör jag en polisanmälan på dig?Har jag gjort nått fel? Jag är extremt rädd och nervös för jag gjort nått fel och vill inte bli polisanmäld. :/ Hoppas på snabbt svar. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga kan få olika svar, beroende på hur gammal personen i fråga är som utför den sexuella "showen" bakom kameran.

Vid brottet "köp av sexuell tjänst" krävs det först och främst att det sker en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, se Brottsbalken (BB) 6 kap 11§. För brott krävs det alltså att det mot utbyte av ersättning erbjuds och utförs ett tillfälligt sexuellt samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Till detta brott räknas INTE nakenposering, striptease eller nakensällskap. Det innebär att det i regel är lagligt att köpa en s.k. "webcam show" där en person poserar naket.

Däremot kan den som främjar eller utnyttjar att barn under 15 år utför eller medverkar till en sexuell posering, göra sig skyldig till "utnyttjande av barn för sexuell posering" se BB 6 kap 8§.

- Främja: Att personen till barnets förfogande upplåter en lägenhet eller lokal och därmed möjliggör eller underlättar för barnet att sexuellt posera.

- Utnyttjar: Kan vara att man utnyttjar poseringen genom att man har en ekonomisk vinning av det, men även att man får andra fördelar av detta omfattas av brottet.

Detta gäller även när man främjar eller utnyttjar barn från 15 år men inte fyllda 18 år, om poseringen är ägnat att skada barnets hälsa eller utveckling.

Att förmå ett barn till att inför webbkamera utföra sexuella ting på sig själv kan också utgöra "sexuellt övergrepp mot barn". I NJA 2015 s. 501 tog domstolen upp frågan om en person kan genomföra en sexuell handling enligt 6:6 BrB utan att själv delta i handlingen. En tjugoårig man hade förmått en tolvårig flicka att via datorns webbkamera smeka sig på sina bröst och onanera inför honom. Enligt HD innefattade detta ett handlande av 20 åringen som var ett straffbart handlande enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6:6 BrB.

De brott som redogjorts i ovan är även kriminaliserade vid det s.k. "försöksstadiet". Dvs. om brottet inte fullbordas så kan man dömas för försök till brottet, se BB 6 kap 15§.

Min redogörelse i ovan är till syfte att ge dig en översiktlig bild av när främjandet eller utnyttjande av sexuell posering eller att förmå någon till sexuell posering skulle kunna vara brottsligt. Som du kan läsa dig fram så har lagstiftaren under vissa omständigheter valt att kriminalisera "cam-show fall" där ett barn under 18 år är iblandad.

Jag utgår från att personen i din situation är en vuxen människa som skulle utföra en sådan s.k. "webcam show" som aldrig blivit av. I så fall har du inte begått ett brott, inte ens om du betalar för en sådan show och inte ens om showen faktiskt blir av.

Personen i fråga har nu hotat dig med en polisanmälan, och eftersom du inte begått en brottslig gärning så kommer personen heller inte ha framgång med en polisanmälan. Du bör därför inte oroa dig.

Som jag tidigare nämnt utgår jag ifrån att personen inte är under 18 år. Men även om personen hade varit under 18 år, kan du omöjligen kunnat veta hur gammal personen var när du frågade om en "webcam show", eftersom denna inte visat en bild på vem hon är (Om det nu ens är en hon). Därmed har du heller inte kunnat göra dig skyldig till något försök av de brott (Där barn under 18 år är inblandade) som jag redogjort innan, eftersom det brister i ditt uppsåt. En åklagare hade i ett fall som detta, om det handlade om ett barn, troligtvis haft mycket svårt att bevisa att du haft viljan av att låta ett barn posera inför en kamera, eftersom du aldrig sett personen i fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (328)
2020-10-23 Kan det vara olagligt att tafsa?
2020-10-22 Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?
2020-10-13 Preskriptionstid för sexualbrott mot barn
2020-09-30 Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

Alla besvarade frågor (85407)