Köp av sex.

FRÅGA
Kan jag anmäla mig själv för att ha köpt sex av en okänd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan anmäla dig själv för att ha köpt sex av en okänd.

Det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning för köp av sexuell tjänst döms till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Begreppet sexuell förbindelse ska förstås som samlag eller annat sexuellt umgänge, och omfattar således inte enbart vaginalt samlag. Även försök till köp av sexuella tjänster är kriminaliserat (6 kap. 15 § BrB). Enligt förarbeten har man passerat försökspunkten när man har erbjudit ersättning i utbyte mot en sexuell tjänst. Som vilka andra brott som helst går det bra att erkänna att man begått ett brott. Huruvida detta spelar någon avgörande roll för om du döms skiljer sig från fall till. Oavsett ska domstolen pröva bevisvärdet av erkännandet utifrån övriga omständigheter i målet (35 kap. 3 § 2 st. RB). För att bli dömd för brottet måste det vara ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98704)