Köp av nyproducerad bostadsrätt avvek från broschyrerna

Vi har köpt en nyproducerad bostadsrätt från Skanska (Värmdö)

Enligt den broschyr, bilder och den uppbyggda modell som de hade vid säljvisningen så är den färdiga miljön inte alls i närheten av dessa.

Bilderna och moddelen visade en fin parkmiljö med endast ett fåtal träd och då med en underbar sjöutsikt från lägenheterna.

Vi valde då den lägenhet där utsikten skulle vara optimal.

Nu när området börjar bli helt klart så har vi inte alls den utsikt som vi borde ha enligt bilderna. I övrigt är det inte rensat alls på sly, buskar och döda träd så det blir den underbara parkmiljö som utlovats.

Strandkantan är full med träd buskar osv.

Det känns som vi köpt grisen i säcken minst sagt, och vilseledande marknadsföring från skanskas sida.

Kan detta gälla: bostadsrätten på annat vis avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § köplag)?

Många grannar som köpt från ritning och modeller är besvikna och känner sig lurade.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Bostadsrättslagen (BRL). Eftersom det rör sig om ett förhandsavtal då köpet rör en nyproducerad nägenheten så gäller inte Köplagen i denna situation. Istället får du stödja dig på bostadsrättslagen eller avtalsrättsliga regler för att försöka angripa problemet.

Fel i den nyproducerade bostadsrätten
Vid en nyproduktion ska lägenheten uppfylla den standard som framgår av avtalet som visades genom broschyr och bilder, 7 kap. 1 § BRL. Eftersom miljön utanför bostadsrätten inte uppfyller det som är avtalat, vilket även påverkar utsikt och liknande från ert fönster, har ni rätt att få detta avhjälpt av föreningen, 7 kap. 2 § BRL. Är det så att föreningen inte tar hand om problemet och åtgärdar det har ni som regel rätt att göra det på deras bekostnad.

Lagen lyder även som så att om felet är av väsentlig betydelse så har ni rätt att säga upp avtalet. Av min bedömning kan jag dock inte se att det rör sig om ett sådant väsentligt fel som kan bli föremål för uppsägning.

Ni har enligt samma bestämmelse rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som utemiljön inte är i avtalsenligt skick. För att något ska vara att räkna som avtalsenligt skick i det här fallet kan man inte kräva att miljön ska se ut exakt som på bilderna. Däremot anser jag att ni ska kunna kräva att det finns en trevlig parkmiljö som ni kan vistas i om detta är vad som utlovats enligt avtalet. Att denna är full med döda träd, sly och så vidare bör vara något som de har skyldighet att åtgärda.

Råd
I första hand rekommenderar jag er, såväl som era grannar (det får större genomslag om det kommer från flera håll), att kräva av föreningen att de ordnar upp utemiljön enligt avtalet. I andra hand bör ni framlägga att ni har en rätt till skälig nedsättning av årsavgiften fram till det att miljön följer enligt avtalet.

Om ni inte kan enas med motparten rekommenderar jag att ni anlitar en jurist. Om ni har någon följdfråga eller vill boka tid med någon av våra jurister kan ni höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000