Köp av lös egendom i samband med fastighetsköp

2015-02-28 i Köpavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande 4 kap 1§ 1 st. JB. I lagtexten går att utläsa; Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling. "Vad avses med "annat" och hur ska detta dokumenteras? Krävs det att det står i köpehandlingen, eller räcker ett muntligt avtal för just "annat"? Ha det!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med "annat" avses lös egendom. Lös egendom är allt som inte är fast egendom, se 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) (JB) här. Det kan röra sig om exempelvis möbler eller en gräsklippare. Det finns inget krav på att detta ska dokumenteras, men eftersom muntliga överenskommelser är svåra att bevisa rekommenderas att den lösa egendomen skrivs in i köpekontraktet. Det räcker med att ange den gemensamma köpeskillingen. Någon uppdelning mellan priset för fastigheten och den lösa egendomen behövs inte, se 4 kap. 1 § första stycket JB.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (176)
2020-06-23 Är ett sms om fastighetsöverlåtelse bindande?
2020-04-30 Kan säljare välja annan budgivare än den som budat högst?
2020-03-17 Vad gäller för gåvobrev vid fast egendom?
2020-03-11 Kan jag ge en fastighet till mina barn?

Alla besvarade frågor (81688)