FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/07/2016

Köp av hund

I köpeavtalet mellan mig och min vän står det att hunden jag tog över av henne ska komma tillbaka till henne om något händer mig. Hon har nu visat sidor som gör att jag inte alls är trygg med detta. Gäller ens det man skriver i kontrakten eller är det alltid köparen (här jag) som väljer?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inom juridiken råder en gammal och väl förankrad rättsprincip som heter pacta sunt servanda, vilket är latin för avtal ska hållas. Huvudregeln inom alla avtal är alltså att avtalet och dess bestämmelser gäller och är bindande för båda parterna. Sedan finns det givetvis undantag och ogiltighetsgrunder, ett avtal är exempelvis inte bindande om det ingåtts med hot om våld eller annat brott.

Ett köpeavtal av den typ du beskriver innebär att vid prestationernas genomförande sker en äganderättsövergång från säljaren till köparen. Mig veterligen är det däremot fullt möjligt att villkora äganderätten på det sätt ni gjort och avtala om att hunden ska återgå till säljaren om något händer Dig.

Sammanfattningsvis är alltså ett avtal och dess villkor bindande för både säljaren och köparen. En part kan således inte ensidigt strunta eller ändra i avtalets villkor utan han/hon är skyldig att hålla sig till avtalets bestämmelser. Ett avvikande innebär avtalsbrott vilket kan leda till hävning (ogiltighetsförklaring) från motpartens sida och i vissa fall även skadeståndsskyldighet.

Såvida inte din motpart har lurat eller tvingat dig att ingå avtal ser jag det dessvärre som svårt för din del att få avtalet ogiltigförklarat eller på annat sätt ändra på situationen. Jag rekommenderar att ta kontakt med din motpart och försöka få till stånd en ändring eller ett nytt avtal som innebär andra bestämmelser. I förhandlingen kan det vara klokt att erbjuda motparten en summa pengar (eller någon annan förmån) för att avstå äganderätten om något skulle hända dig.

Vidare kan det vara klokt att läsa igenom köplagen eftersom denna lagens bestämmelser gäller er emellan i den mån ni i ert avtal inte kommit överens om villkor som avviker från lagens regler.

Jag välkomnar även följdfrågor på svaret som anger vilka specifika sidor du syftar på som gör att du inte känner dig bekväm med er nuvarande överenskommelse. Mer ingående och detaljerad information kan eventuellt resultera i en annan bedömning och fler valmöjligheter för Dig!

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”