Köp av företag genom skuldebrev

2017-10-31 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit under ett skuldebrev. Av skuldebrevet framgår, med mitt namn, personnummer och namnteckning, att jag har lånat ut 350 000 kronor till en viss mottagare. Det finns även två vittnen som skrivit under. Problemet är att det står under en rubrik "ytterligare villkor" att jag, ett visst datum, har köpt 50 % av personens företag (företagsnamnet finns angivet) och att köpeskillingen varit på 350 000 kronor. Tanken var att jag skulle få hälften av hans företag men inte vara aktiv i det, utan det är han som ska jobba. Men mitt namn finns inte med i något register. Istället står två andra människor som styrelseledamöter. Och jag har inte sett några spår av varken vinst eller lånesumman. Det finns inget datum när det gäller betalning så jag antar att jag kan kräva tillbaka mina pengar. Men det jag undrar nu är vad avtalet är, är det ett lån (det är ställt till han personligen och inte till hans företag) eller är det ett köp av ett företag? För i första fallet är det ett lån som han får betala till mig, och i andra fallet är det ett köp av ett företag. Är det ens giltigt via papper sådär? Tanken från början var att jag skulle ge honom 50 % för hälften av företaget. De pengarna köpte han ut en annan delägare med. ag är nu rädd att han ska springa iväg med pengarna, eller hur det ligger till ifall företaget går i konkurs. Och vad innebär texten 50 % av hans företag? Innebär det att jag har rätt till 50 % av aktierna och hur ska jag gå tillväga isf?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Så pass komplicerade frågor är oftast föremål för tolkning och argumentation men jag tolkar ert avtal utifrån den informationen du gett mig som ett köpavtal med kredit, alltså ett kreditköp. I brist på specifik lag för kreditköp mellan privatpersoner används köplagen (KöpL) för själva köpet och skuldebrevslagen (SkbrL) för fordran som säljaren har mot dig.

Det finns inga formkrav för själva avtalet vid köp av ett företag. Du köper helt enkelt 50 % av aktierna av säljaren, som i denna transaktion agerar i egenskap av aktieägare. Vem som äger vilka aktier i ett bolag ska stå i bolagets aktiebok (5 kap. 1 § aktiebolagslagen (ABL)). Om de inte har fått informationen om köpet av säljaren så kan denne vara skadeståndsskyldig gentemot dig pga förlust du gjort (29 kap. 3 § ABL). Han är dessutom skyldig att genomföra köpet enligt ert avtal (se 1 § avtalslagen (AvtL)).

Du har alltså rätt till 50 % av bolaget enligt ert avtal. Detta innebär, förutsatt att det rör sig om ett aktiebolag, vilket jag antar, att du får 50 % aktierna. Det ger dig inte en plats i styrelsen, utan detta är ett skilt bolagsorgan. Dina aktier ger dig rätt att rösta i beslut på bolagsstämman och framför allt rätt till vinstutdelning (se ABL för mer info).

Du har rätt att kräva att han fullgör ert avtal genom att överlåta aktierna till dig genom ett aktiebrev, vilket du sedan kan visa för styrelsen för att bli införd i aktieboken (23 § KöpL). Om han inte lyckas följa detta har du rätt till hävning + eventuellt skadestånd för ekonomisk skada som du lidit genom hans misslyckande att betala + ränta enligt räntelagen (se främst 4 §) (25, 27 § KöpL).

Om han trots påtryckningar inte följer dina krav kan det vara en god idé för dig att prata med en jurist för att undersöka möjligheterna att driva en process gentemot honom. Du kan boka en tid med en jurist från Lawline om du önskar hjälp med detta (mer info här). Om du bedömer det som sannolikt att han skulle fly landet med pengarna kan du höra av dig till Polisen och delge din misstanke, eftersom detta sannolikt kan vara brottsligt. Om du önskar hjälp med någon annan del i detta ärende kan du maila oss på info@lawline.se.

Hoppas svaret är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1534)
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

Alla besvarade frågor (95725)