Köp av fast egendom, förskott på arv

2017-12-05 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej . Om jag köper min mors hus för taxeringsvärdet och låter henne hyra av mig.( Hon har så låg pension och kan annars inte bo kvar ) Vilket typ av dokument behöver jag för att det inte ska räknas som ett förskott av arvet .
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

När det gäller köp av fast egendom så regleras det i jordabalken. Gåva vid fast egendom regleras även där i Jordabalken. Förskott på arv regleras i ärvdabalken.

För att ett köp ska räknas som förskott på arv så ska det framgå att avsikten är att det ska vara ett förskott på arv. Oftast uppkommer det i situationer där en del av huset skänks bort i form av gåva och där en del erläggs med köpeskilling. I ditt fall som jag förstår det så ska huset betalas enligt taxeringsvärdet och ej avses som ett förskott på arv. Det är alltså endast om en bröstarvinge fått något som skulle räknas med i givarens kvarlåtenskap som och avsikten är så som det ska ses som ett förskott på arv. Om du köper fastigheten till marknadspris och gör ett helt vanligt köp och alltså inte själv gör någon vinning på det så ska det inte ses som ett förskott på arv enligt ärvdabalkens 6 kap. Skulle du däremot få ett underpris på huset så ska det räknas av när arvet ska fördelas mellan alla bröstarvingar.

Gällande dokumentet är det du behöver ta hänsyn till är alltså endast jordabalkens formföreskrifter för ett giltigt köp av fast egendom som finns 4 kap. jordabalken. Du behöver alltså ha en giltig köpeshandling samt skriva över lagfart på dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97610)