FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal10/11/2018

Köp av fast egendom

Hej! Är en av 3 delägare av jordbruksfatighet bestående av 1 enhet ängsmark & 1 skogsmark.Avser att köpa ut övriga delägare. Köpekontrakt (bevittnade) inskickade till inskrivningsmyndigheten. Tillkommande kostnader eller andra åtgärder? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte tycks vara osams beträffande försäljningen, finner jag sålunda inte skäl för att redogöra för lagen om samäganderätt. Istället fordras att de traditionella kraven för försäljning av fast egendom är uppfyllda.

Fastighetsköp omfattas av ett starkt formkrav enligt 4 kap. 1 § Jordabalken (JB) och lagen uppställer krav på:

• Upprättande av köpehandling som skrivs under av både säljare och köpare

• Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen och den fastighet köpet avser

• En överlåtelseförklaring

Här kan nämnas att köpets giltighet inte beror på om köpehandlingen bevittnats. Detta har dock betydelse för ansökan om lagfart där parternas underskrifter måste bevittnas av två personer för att den nya ägaren ska få lagfart enligt 20 kap. 7§ 1p. JB. Avsaknad av detta ogiltighetsförklarar inte köpet men medför att lagfarten blir vilande tillsvidare. Ansökan om lagfart sker hos Lantmäteriet. I samband med detta ska en stämpelskatt betalas för att få lagfart, som för tillfället ligger på 1,5 procent av köpeskillingen plus en avgift på 825 kronor.

Vidare ska även nämnas att du bör inhämta samtliga pantbrev tillhörande fastigheten. Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast lån till köp av fastighet. Om fastigheten byter ägare får den gamla ägaren överlämna pantbreven till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Risken är annars att dessa kan godtrosförvärvas i ett senare led.

Jag hoppas detta ger dig viss inblick i reglerna om överlåtelse av fast egendom. Skulle det uppkomma någon specifik fråga får du gärna återkomma i kommentarsfältet nedan.

Med vänlig hälsning,

Francisco StråhleRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning