Köp av fast egendom

Önskar vid separation köpa ut min sambo från vår gemensamma villa (50/50). Vi är överens om ett pris och undrar hur vi rent formellt överlåter ägande samt överföring av medel?

Går vi till banken och skriver på papper, (100% ägande till en part), överför medel, eller vem äger hanteringen? Banken ger mig rätt att överta samtliga lån, räcker det eller går processen vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Viktigt att tänka på vid husköp är det för köp av fast egendom (fastigheter) finns formkrav enligt 4:1 jordabalken. Enligt dessa gäller att köparen och säljaren ska upprätta en skriftlig köpehandling. Av denna behöver det framgå vilken fastighet som avtalet avser, pris, att säljaren överlåter fastigheten (eller 50 % av den) på köparen, köpare och säljares namn samt deras underskrift. När detta har upprättats föreligger ett giltigt avtal och då går äganderätten över. Hur ni sedan sköter betalning är upp till Er, men banken kan säkert hjälpa Er.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”