Köp av del av lägenhet blir samboegendom

FRÅGA
Hej! Jag och min pojkvän bor tillsammans i en bostadsrätt som han köpte innan jag flyttade in. Som det är nu är han ensam ägare till bostaden men har pratat om att jag ska köpa in mig i lägenheten så vi blir ägare båda två till hälften var. En fråga uppkom då gällande vad som skulle ingå vid en framtida bodelning. Lägenheten i sig är ju inte samboegendom eftersom den inte anskaffades gemensamt, men om jag köper in mig innebär ju det att "min del" är anskaffad för gemensamt bruk men inte hans del. Jag köper ju in mig i syfte att vi ska bo där ihop. Innebär detta att min andel kommer att utgöra samboegendom om vi gör en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så som att du undrar om din del av lägenheten kommer räknas med i en bodelning samt hur man kan undvika/rätta till detta rättsförhållande.

Vid separation mellan sambos ska sambons gemensamma bostad och bohag utgöra samboegendom och delas i bodelning, 3 § sambolagen. Enligt 5 § sambolagen utgör sambos bostad den bostad samborna innehar gemensamt för att verka som deras stadigvarande hem.

I och med att du förvärvar del i bostad, för gemensamt syfte att bo där i din "del" bör detta anses gemensam samboegendom. Kraven i 3 § och i 5 § sambolagen uppfylls på sådant sätt, varav din del av bostaden kommer anses som samboegendom. Den del du äger kommer räknas med i bodelningen, medan din sambos del inte kommer göra detta.

För att råda bot på detta finns det eventuella lösningar. Du och din sambo har rätt enligt 9 § sambolagen att avtala i förväg om hur eran bodelning. Där kan ni göra det möjligt att undandra egendom eller lägga till egendom i bodelningen. Lättast bör vara om du köper in dig till 50 % av lägenheten och att ni skriver i samboavtalet att ni får behålla varsin del av lägenheten. På så sätt uppnår ni samma effekt som om ni hade köpt lägenheten gemensamt. Ni kan självklart utforma samboavtalet precis hur ni vill, det enda formkravet är att det ska vara skriftligt, varav ni kan fördela bohaget och bostaden precis hur ni vill mellan er.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2848)
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?
2021-02-23 När ingår bostad i bodelning mellan sambor?
2021-02-21 Bodelning vid separation
2021-02-20 När upphör ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (89488)