Kontrollera en god mans arbete

2017-11-01 i God man
FRÅGA
Hej!Min far har en god man då han är dement, gode mannen i fråga har varit nykterist i 15 år men nu börjat dricka lite igen.Fört det på tal med min får att det känns lite olustigt, men han vill ha kvar honom som god man, dock vill han att även jag har insyn i hans konton så jag kan se att allt sköts rätt...Går det verkligen?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om god man hittas i föräldrabalken (FB).

Det finns i princip två sätt som du kan kontrollera den gode mannens arbete. Det första är genom fullmakt från din far. Det andra är genom att vända dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar arbetet som den gode mannen utför.

Fullmakt

Eftersom en person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga kan personen utfärda en fullmakt. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din fars tillgångar samt transaktioner som den gode mannen har gjort.

Du påpekar i frågan att din far är dement. Demens kan påverka människor på väldigt olika sätt. Om en person lider av demens kan det innebära att dennes rättshandlingsförmåga inskränks. Om t.ex. en person lider av en långt gången demens och utfärdar en fullmakt kan fullmakten vara ogiltig. Utan närmare information om hur det ser ut i ditt fall är det svårt att göra en närmare bedömning av rättshandlingsförmågan.

Överförmyndarnämnden

Alla gode män och förvaltare står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste bland annat lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag.

De närmaste släktingarna, t.ex. en bröstarvinge/barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren, 16 kap 7 § FB. Som son har du alltså rätt att ta del av dessa handlingar. Du kan då gå igenom det som överförmyndaren har, t.ex. årsredovisningar.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?