Kontrollavgift/varning på oskyltad parkeringsplats?

Hej. På mitt jobb har vi en parkeringsplats med plats för ett hundratal bilar i olika rader med ett litet staket mellan varje rad.

De har nu börjat lappa bilar med varningar om man står utanför staketet mellan varje rad. Det finns INGA markeringar på marken eller på staketet som markerar P-platser eller några skyltar som påbjuder hur man ska stå.

Min fråga är om det inte finns nån lag som reglerar att det skall finnas antingen skyltar eller markeringar om hur och var man får stå?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en lag vid namn lag om kontrollavgift vid olovlig parkering som innehåller bestämmelser om tomtmarksparkering, det vill säga parkering som i huvudsak sker på tomtmark eller i parkeringshus. Av 1§ i lagen (se https://lagen.nu/1984:318#P1S1) så kan man utläsa att den markägare som upplåter tomtmarken till parkering har rätt att ta ut en kontrollavgift om ett fordon har parkerats inom området i strid mot de förbud eller villkor som han har beslutat.

Om man däremot fortsätter ner till lagens 3§ så stadgas det där att kontrollavgiften endast får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagivits genom skyltning på platsen, och att denna skyltning ska ske med vägmärken. Mer utförlig information om detta finns att hitta i lagens förarbete, nämligen i proposition 1983/84:104 på sida 50. Av propositionen framgår det att det i vissa fall är uppenbart för bilisten att parkering är förbjuden, exempelvis på villatomt eller åkermark. På iordningställda parkeringsplatser utan några inskränkande villkor kan det dock antas att parkering ska vara tillåten, och det har därför inte ansetts lämpligt att belägga bilisten med kontrollavgift enbart av den anledning att parkering skulle råka vara förbjuden på platsen. Därför är tydlig skyltning på platsen ett villkor för att kontrollavgift ska kunna uttas, där skyltarna ska vara tydliga och enhetliga samt att endast skyltar som överensstämmer med trafikverkets föreskrifter bör medföra en rätt att ta ut kontrollavgift.

Det kan alltså konstateras att både lagen och lagens förarbeten ställer uttryckliga krav på att skyltning ska finnas på platsen för att kontrollavgift ska få uttas. I ditt fall verkar det dock inte vara fråga om kontrollavgifter, utan snarare någon form av varning som fästes på bilarna. Vad som egentligen gäller för dessa varningar är mer oklart, då det är en fråga som troligtvis inte har prövats. Tydligt är oavsett att de inte kommer att kunna belägga fordonsägarna med kontrollavgifter förrän de uppbringar en klar och tydlig skyltning på platsen som informerar om parkeringsvillkoren.

Hoppas att detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo