Kontrollavgift vid stannande av fordon

2016-10-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag har fått parkeringsbot då jag enligt parkeringsvakt parkerat på otillåten plats.Jag har släppt av min son vid affär för att hämta två paket.Jag har själv stannat i fordonet.Parkeringsvakten har noterat på boten att han bevakat bilen i två minuter.Jag stod på platsen i max 5 minuter,varav jag talade med vakten ca.en minut.Jag kallar detta för stannande av fordon för att lasta av och på passagerare med gods.Jag känner mig orättvist behandlad.Om jag får avslag på min bestridan.Hur går jag vidare med ärendet?Kan jag anmäla parkeringsvakten för tjänstefel?Det skall skrivas att det fanns ett flertal bilar inom området som faktiskt hade parkerat.Dvs. föraren hade lämnat bilen.Jag känner mig något trakkaserad av vakten.Eftersom jag hävdade att stopförbud inte gällde och att jag skulle hämta min son med gods stannade jag kvar på platsen några minuter.Tacksam för svar och kommentarer.Håkan
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utan att veta vilken skyltning som gäller på platsen eller vilka överträdelsepunkter som angetts i din kontrollavgift är det svårt att svara specifikt på din fråga. Svaret blir därför av mer generell karaktär.

Markägare får ta ut kontrollavgift för fordon parkerade i strid med de bestämmelser markägaren satt upp för området. Se 1 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. I dessa fall ses det som att du ingår ett avtal med markägaren att följa de parkeringsbestämmelser som satts upp för området. Bestrider du betalningsansvar till parkeringsbolaget så åligger det, enligt allmänna rättsprinciper, den som påstår någonting att bevisa det. I det här fallet så skulle det vara parkeringsbolaget som påstår att du inte följt gällande bestämmelser, eller brutit mot avtalet om att erlägga avgift för uppställning av fordonet på platsen, och också ha bevisbördan för detta. Du behöver inte betala en kontrollavgift som du anser är felaktig. Parkeringsbolaget kan komma att behöva driva frågan i domstol.

Om du brutit mot lokala trafikföreskrifter eller mot gällande parkeringsbestämmelser i trafikförordningen har kommunen rätt att ta ut kontrollavgift för detta. Bestridande av sådana kontrollavgifter sker till polismyndigheten och om du vidhåller ditt bestridande efter avslag kommer ärendet automatiskt att överlämnas till domstol för prövning. Observera att du måste betala avgiften även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka pengarna om du vinner framgång med ditt bestridande. Observera även att du inte kan åberopa nya omständigheter i en domstolsprocess utan är begränsad endast till vad du angivit i ditt bestridande till polismyndigheten.

Transportstyrelsen har en bra databas i vilken du kan söka på lokala trafikföreskrifter samt även en folder som sammanfattar parkeringsföreskrifterna i bla trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), lag om felparkeringsavgift (1976:206) och förordning om felparkeringsavgift (1976:1128).

Baserat på formuleringen i din fråga så kan det vara bra att komma ihåg att stoppförbud är stoppförbud, vilket innebär att du inte ens får stanna din bil för last och loss eller för att släppa av passagerare. I detta fall ser jag ingen möjlighet att vinna framgång vid eventuell process. Om det däremot råder parkeringsförbud på platsen så kan du eventuellt vinna framgång om du inte parkerat enligt definitionen av parkering i 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Dvs. en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

föranleds av trafikförhållandenasker för att undvika fara, ellersker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods

Behöver du vidare hjälp i juridiken är du välkommen att maila oss på info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04.

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (422)
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Alla besvarade frågor (85316)