FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/08/2017

Kontrollavgift trots bristfällig parkeringsanvisning

Kontrollavgift på parkeringsplats.

Hej, Jag har köpt en parkeringsplats i ett parkeringshus där man lägger månadsdekal i framrutan.

Jag har trots detta fått böter och upptäckte efter att ha börjat åka uppåt i parkeringshuset i ren chansning att de reserverade platserna bara verkar gälla från plan 2 och uppåt. Vid beställningstillfället sade telefonisten att dekalen skulle gälla i hela huset och därför har jag bara parkerat på bottenplan. Jag kan inte finna någon information i mitt parkeringsavtal eller i parkeringshuset som tydliggör detta. Eftersom jag inte haft möjlighet att parkera på "rätt" plats och eftersom parkeringsbolaget t.o.m. har informerat mig felaktigt, bör väl jag har rätten på min sida? Jag har överklagat men tvivlar starkt på att de bryr sig om detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att de sålt dig parkeringstillståndet är samma företag som gett dig bötern. Om inte, så gäller i princip samma svar förutom att de som sålt dig parkeringstillståndet får betala för parkeringsavgiften istället för att riva upp den, om du får din sak igenom.

Om du har spelat in konversationen som utgör ert avtal och det inte sägs något om vilket plan som tillståndet gäller och detta inte heller står på själva skivan, så kan det knappast räknas som en del av ert avtal och därför kan du inte bli skyldig för att ha brutit mot det. Detta är vad du bör hävda.

Å andra sidan så kan det hävdas att du ingår ett nytt avtal genom att ställa dig på parkeringsplatsen du ställde dig på. I så fall gäller den information du tagit del av eller kunnat ta del av. Här räknas alltså skylten och du kan bli ansvarig att betala avgiften.

Det finns en avtalsrättslig princip som på latin heter in dubio contra stipulatorem och innebär att oklarheter i ett avtal ska tolkas till upprättarens nackdel, alltså oftast företaget i ett avtal mellan en privatperson och ett företag.

Jag föreslår att du skriver ett email till den du köpte tillståndet av och säger att du inte kan bindas av något som du inte blivit informerad. Hänvisa till principen som jag beskrivit. Be om att få din parkeringsavgift uppriven. Om företaget inte vill riva avgiften så kan ni kanske förlikas om att du betalar halva. Om de vägrar, eller om du vill ha hela avgiften uppriven så kan du få saken prövade hos hyresnämnden i ditt län. Mer info om detta finns här.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar, prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning