FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/07/2017

Kontrollavgift parkering

Hej!

Jag har bestridit en kontrollavgift för att jag en gång råkade glömma en annan parkeringsbiljett framför mitt tillstånd och väntar nu svar från parkeringsbolaget. Om jag förstår er rätt så är gällande praxis att de inte behöver stryka kontrollavgift även fast vi haft rätt att parkera där och det bara hänt en gång?

Jag undrar dock lite över deras skyltning,

vi har fått ut ett brev om att vi måste ha tillståndet synligt, men i vårt garage står endast att det är förhyrda platser inget om att tillstånd krävs? Borde inte bolaget vara skyldiga att sätta upp en skylt om att tillstånd krävs eller gäller båda skyltarna för detta? På kontrollavgiften står det angivet att de har kontrollerat vägmärken.

Tacksam för ert förtydligande!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Såsom jag förstår det har ni parkerat i ett garage där fordonet måste ha ett tillstånd för att stå, men tillståndet har ej varit synligt. Just vad gäller kontrollavgifter har den som blivit utsatt för en kontrolluppgift ofta lite att invända mot. Detta då det är du som parkerar fordonet som ingår ett. s.k. "Realavtal" när du parkerar bilen på platsen. Detta innebär att du genom att ställa bilen där har gått med på gällande regler för avtalet. Alltså är det bilägarens uppgift att ta reda på vad som gäller där denne har parkerat då även denna typ av avtal är att anse som bindande.

Dock så bär den som vill ta ut en kontrollavgift skyldighet att tydligt skylta om förbudet genom vägmärken (se 3§ Lag om kontrollavgift). Så om det inte finns någon information på plats i garaget har parkeringsbolaget ingen rätt att kräva kontrollavgiften. Dock brukar vägmärkena lyda "tillstånd erfordras" eller "förhyrda platser" det behöver alltså inte klart och tydligt stå att tillståndet måste vara synligt. Alltså är bolaget skyldiga att på något sätt meddela vad som gäller för den parkeringsplatsen, med gällande vägmärken.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar,


Josefine JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning